น้ำป่าไหลหลากพื้นที่ หมู่ที่ 3,4,7,10,16 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเหตุทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา10.30 น. ตามที่ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ หมู่ที่ 3,4,7,10,16 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเหตุทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย ราษฎรได้รับผลกระทบ 55 ครัวเรือน 275 คน
การให้ความช่วยเหลือ นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สฎ. นายจำนง สวัสดิ์วงศ์ รก.หน.สนง.ปภ.จ.สฎ.และคณะออกตรวจพื้นที่ประสบภัยและให้กำลังใจพร้อมสั่งการอำเภอ อปท.เร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือโดยด่วน
โดยมีนายกัปนาท กลิ่นเสาวคนธ์นายอำเภอเคียนซา สนง.ปภ.จ.สฎ.สาขาพระแสง สภ.เคียนซา รพสต.บ้านเสด็จ ทต.บ้านเสด็จ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อปพร.ให้การต้อนรับและสรุปสถานการณ์เกิดขึ้น

ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณอภิชาติ

Leave a Reply

%d bloggers like this: