ราชบุรี – กช.ราชบุรี ประกอบพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับบัญชาการกรมการทหารช่าง

ราชบุรี – กช.ราชบุรี ประกอบพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับบัญชาการกรมการทหารช่าง

วันนี้ 2 ต.ค.61 ที่กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี กรมการทหารช่างกระทำพิธีรับส่งหน้าที่เจ้ากรมการทหารช่าง โดยมีพลเอก จักรชัย โมกขะสมิต ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เจ้ากรมการทหารช่างท่านเก่า และพลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่างท่านใหม่ ทำพิธีลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่เจ้ากรมการทหารช่าง จากนั้นเจ้ากรมการทหารช่างท่านเก่าและท่านใหม่ ได้บันทึกภาพร่วมกันกับนายทหารชั้นนายพล ณ ห้องประชุมยงใจยุทธ

ต่อจากนั้นเจ้ากรมการทหารช่างท่านเก่า และท่านใหม่ เดินขึ้นแท่นรับการเคารพ โดยมี พันเอก ไวพจน์ พันธุ ผู้บังคับการกรมการทหารช่างที่ 21 บอกแสดงความเคารพ จากนั้นพันเอก วิกร เลิศวัชรา ผู้อำนวยการกองกำลังพลกรมการทหารช่าง อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เจ้ากรมการทหารช่างท่านเก่า ได้กล่าวมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาพร้อมกับส่งมอบธงประจำหน่วย และเอกสารรับส่งหน้าที่ให้เจ้ากรมการทหารช่างท่านใหม่ เจ้ากรมการทหารช่างท่านใหม่ ได้กล่าวรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง

สำหรับ พล.ท. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมพุทธศักราช 2503 ณ ต.คลองเขื่อน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จบการศึกษาชั้นสามัญ จากโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ได้สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 21 เป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32 หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ท่านได้เข้ารับราชการในเหล่าทหารช่าง โดยบรรจุครั้งแรกในตำแหน่งนายทหารซ่อมบำรุงยานยนต์ กองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบำรุงกองพันทหารช่างที่ 111 จากนั้น ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารช่างรุ่นที่ 54, หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารช่าง ณ FT.BELVIOR USA. ,หลักสูตรชั้นนายพันทหารพันเหล่าทหารช่างรุ่นที่ 31, หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารช่าง ณ FT.LEONNARDWOOD USA.

ได้เข้ารับ การศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่ 72 ,หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศรุ่นที่ 59 ในระหว่างรับราชการท่านได้มีความก้าวหน้าในการรับราชการมาโดยตลอด โดยได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญดังนี้ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 111, ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 11, ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และรองเจ้ากรมการทหารช่าง จวบจนปัจจุบันท่านได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของเหล่าทหารช่าง คือเจ้ากรมการทหารช่าง อัตราพลโท

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: