สนง.เขตพระนคร ! นายคณิต ชุมช่วย “หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ” เข้ารับโล่รางวัล “เหมราช” บุคคลต้นแบบแห่งปี 2561 “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ” ณ.ศูนย์ประชุมพุทธวิชชาลัย ม.ราชภัฏพระนคร กทม.

สนง.เขตพระนคร ! นายคณิต ชุมช่วย “หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ” เข้ารับโล่รางวัล “เหมราช” บุคคลต้นแบบแห่งปี 2561 “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ” ณ.ศูนย์ประชุมพุทธวิชชาลัย ม.ราชภัฏพระนคร กทม.วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 14:00 น. นายคณิต ชุมช่วย “หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ” สำนักงานเขตพระนคร ได้รับเกียรติจาก “มูลนิธิดินดีนํ้าใส” แห่งประเทศไทย เชิญเข้ารับรางวัล “เหมราช” บุคคลต้นแบบแห่งปี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ.ศูนย์ประชุมพุทธวิชชาลัย ม.ราชภัฏพระนคร เขตพระนคร กทม.ทั้งนี้ในงานนี้มี พณฯ อำพล เสนาณรงค์ “องคมนตรีในรัชการที่ 9” เป็นประธานในงานมอบโล่รางวัล “เหมราช” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 รางวัลเกียรติยศ ฯ แก่บุคคลในสาขาต่างๆที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเบื้องต้นในงานมีผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอาทิ รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร “อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร” , นายคณิต ชุมช่วย “หัวหน้างานตรวจและบังคับการ สนง.เขตพระนคร” และ คุณคัฑลียา มารศรี , ที่ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมรับรางวัลในงานนี้ด้วย..———–>> นายสุรเชษฐ ศิลานนท์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย” ( ภาพ/ข่าว )>> ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ / ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสมาคมตำรวจ” >>( ข่าว ) ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: