ทำแบบนี้ก็ได้หรือ ชาวบ้านงง หลังยื่นหนังสือ คัดค้านไม่เอาฟาร์มหมู ที่ อบต .ย่านรี ให้หลังไม่ถึง 1 ชั่วโมง ป้ายคัดค้านไม่เอาฟาร์มหมู หน้า อบต. ย่านรีถูกทำลาย

ทำแบบนี้ก็ได้หรือ ชาวบ้านงง หลังยื่นหนังสือ คัดค้านไม่เอาฟาร์มหมู ที่ อบต .ย่านรี ให้หลังไม่ถึง 1 ชั่วโมง ป้ายคัดค้านไม่เอาฟาร์มหมู หน้า อบต.ย่านรีถูกทำลาย
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายปุลวัชร์ ศรีพิลา พร้อมกับชาวบ้าน 4 หมู่ หมู่ 3 หมู่ 6 หมู่ 8 หมู่ 12 รวมจำนวน 508 คน นำหนังสือยื่นคัดค้านไม่เอาฟาร์มหมู ให้นายปกรณ์ สมบัติมาก ซึ่งเป็นนายก อบต. ยานรี ซึ่งมีกำนันคำพล นงค์พรมมา จ.ส.อ.อารมย์ ขวัญมี จนท.หมวด รส.ที่12 ชุดที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเข้าฟัง การยื่นหนังสือ คัดค้านไม่เอาฟาร์มหมูในครั้งนี้ สาเหตุที่มายื่นหนังสือคัดค้านในครั้งนี้ นายปุลวัขร์ ศรีพิลา ได้กล่าวถึง ผลกระทบที่ชุมชนจะได้รับจากการสร้างฟาร์มหมูในครั้งนี้ว่าฟาร์มหมูดังกล่าวนั้นติดกับพื้นที่ลุ่มน้ำและทางไหลของน้ำลงไปสู่แหล่งที่สำคัญ คือแหล่งน้ำหนองเบ็ญ และแหล่งน้ำคลองเจ้าแรง ที่ชุมชน 2หมู่บ้านใช้ เป็นแหล่งน้ำดิบในการทำประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำทำการเกษตร พร้อมทั้งเป็นแหล่งอาหารของชุมชนได้แก่หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 6 หมู่ 8 และหมู่ 12 รวมครัวเรือนที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าว มีจำนวน 518 หลังคาเรือน รวมจำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 2040 คน และหลังจากนั้นนายก อบต ย่านรี ยังได้กล่าวยืนยัน ว่าฟาร์มหมูก่อสร้างไม่ได้ เนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชนเกินไป จึงให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าเรา เรายืนอยู่ข้างประชาชนเป็นหลัก หลังจาก ที่มีประชาชนในพื้นที่ร่วมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้าน จำนวน 508 คนนั้น ขณะนี้ เรื่องการก่อสร้างฟาร์มหมูของผู้ประกอบการ ผมได้ทราบข่าวแต่หนังสือยังไม่มา ตอนนี้ยังอยู่ ขั้นตอนที่ประกาศ อยู่ที่อำเภอ หากในเมื่อผู้ประกอบการมา ยื่นหนังสือนั้นผมจะมีหลักฐานที่จะอ้างอิงว่าผู้ประกอบการก่อสร้างไม่ได้ ทางนายกอบต จึงได้กล่าวเนื่องจากพี่น้องประชาชนผมเดือดร้อน และมีหลักฐานที่จะยื่นให้ผู้ประกอบการได้ทราบให้มั่นใจว่า นายกอยู่ข้างประชาชนตลอด และมีหลักฐานที่จะยื่นให้ ผู้ประกอบการได้รับทราบ ส่วนทางด้านนายปุลวัชร ตัวแทนชาวบ้านหมู่ 6 กล่าวว่า การยื่นหนังสือคัดค้านในครั้งนี้มีจำนวน 508 คน และยังเหลืออีกจำนวนหนึ่งที่ยังมาไม่หมด เนื่องจากบางคนติดงานประจำ จึงไม่สามารถมาได้ นายปุงวัชร ศรีพิลา ตัวแทนชาวบ้านกล่าวต่อว่า การที่พวกตนมายื่นหนังสือคัดค้านในครั้งนี้ เพราะมันเป็นสิทธิ์อย่างแรกของประชาชน ในชุมชนมันมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำที่เป็นน้ำดิบ ไว้ทำน้ำประปาในหมู่บ้าน และส่งกลิ่นเป็นต้น นายปุลวัชร ยังได้กล่าวว่าการทำประชาคมในครั้งนี้ ทำกันเพียงแค่หมู่เดียว คือหมู่ 7 มีประชาชนเจ็ดร้อยกว่าคน แล้วมีประชาชน เข้าร่วมเพียง 100 กว่าคน จึงอยากทราบว่าการประชาคมครั้งนี้ผ่านได้ยังไง วอนหน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาชี้แจงให้ประชาชนทราบด้วยครับ

เรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี // ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: