ทหาร ตำรวจ กทม. ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในโครงการสายตรวจ 3 ประสาน บริเวณท่าเรือเทเวศน์ ถึง สี่แยกเทเวศน์ เขตพระนคร กทม.

ทหาร ตำรวจ กทม. ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในโครงการสายตรวจ 3 ประสาน บริเวณท่าเรือเทเวศน์ ถึง สี่แยกเทเวศน์ เขตพระนคร กทม.

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น. โดยมี นายพงศธร ศิริธรรม “ผู้อำนวยการเขตพระนคร” พร้อมด้วย นายพรเลิศ เพ็ญพาส “ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร” นำกำลังเจ้าหน้าที่ สนง.เขตพระนคร นำโดย นายอภิชาต แสนมาโนช “หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ” และ นายคณิต ชุมช่วย “หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ” และ เจ้าหน้าที่เทศกิจ นคร 511,513,514,515 , เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา , เจ้าหน้าที่ทหาร , เจ้าหน้าที่ตำรวจ (สน.ชนะสงคราม) , ลงพื้นที่ ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในโครงการสายตรวจ 3 ประสาน (ทหาร ตำรวจ กทม.) บริเวณท่าเรือเทเวศน์ ถึง สี่แยกเทเวศน์ เขตพระนคร กทม.

ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตรวจสอบ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ตัดตกแต่งต้นไม้ใหญ่ที่วางระเกะระกะพลาดเกี่ยวสายไฟ รวมถึง เก็บขยะมูลฝอย เก็บใบไม้ที่ล่วงหล่นบนหลังคาร้านค้า (บริเวณหน้าท่าเรือ) พร้อมกับ จัดระเบียบรถมอเตอร์ไซค์ (วินมอเตอร์ไซค์) ให้เป็นไปตามกฎระเบียบตามกฎหมายในเรื่อง พรบ. รักษาความสะอาดและ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกรัฐมนตรีฯ” ในเรื่องโครงการสายตรวจ 3 ประสาน (ทหาร ตำรวจ กทม.) และปฎิบัติตามนโยบาย พล.ต.อ.อัศวิน. ขวัญเมือง (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) NOW ทำจริง เห็นผลจริง

เบื้องต้นในพื้นที่มีผู้ประกอบการ พ่อค้า กลุ่มวินรถจักรยาน และ ประชาชน ในพื้นที่ต่างให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ที่ลงพื้นที่ไปในครั้งนี้เป็นอย่างดี

————-
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: