นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ “ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน” พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ความคืบหน้าแปลงเพราะปลูก “ต้นกล้าไม้โกงกาง” บริเวณศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน บางขุนเทียน กทม.

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ “ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน” พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ความคืบหน้าแปลงเพราะปลูก “ต้นกล้าไม้โกงกาง” บริเวณศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน บางขุนเทียน กทม.

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ “ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน” นำกำลังเจ้าหน้าที่ สนง.เขตบางขุนเทียน โดยมีนายวัฒนา เจริญพร (ผู้แทนฝ่ายเทศกิจ “อนุกรรมการปลูกป่าในใจคนฯ”) พร้อมด้วย นายนภพล มนต์มนัสสิทธิ “หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ” และ นายภาณุมาศ จำนงค์จีนารักษ์ (ผู้แทนฝ่ายปก ครอง “อนุกรรมการปลูกป่าในใจคนฯ”) ร่วมกันลงพื้นที่ ไปตรวจสอบจุดแปลงเพราะปลูก “ต้นกล้าไม้โกงกาง” บริเวณศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน บางขุนเทียน กทม.

ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจสอบสภาพระดับน้ำในบริเวณแปลงเพราะปลูก “ต้นกล้าไม้โกงกาง” ที่ทาง สนง.เขตบางขุนเทียน ได้มีการจัดกิจกรรมในโครงการ “ปลูกป่าในใจคน” ตามศาสตร์พระราชา ในวันที่ 22 กัน ยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยโครงการนี้ได้มีกลุ่ม คณะครู นักเรียน นักศึกษา รวมถึง ภาครัฐ เอกชน โดยมี นายมานะชัย กฤตอำไพ (หัวหน้าฝ่ายการศึกษา) , คณะนักเรียนนักศึกษา (โรงเรียนหอวัง) , คณะนิสิตนักศึกษาปริญญาโท (มหาลัยหอการค้า) , คณะข้าราชการครูบรรจุใหม่ (เขตบางขุนเทียน) , กลุ่มบริษัทเอกชนจาก (อำเภอกระทุ่มแบน) จำนวนทั้งหมด 240 คน มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นกล้าไม้โกงกางไปแล้วจำนวนกว่า 300 ต้น

เบื้องต้นจากการลงพื้นที่วันนี้เพื่อตรวจสอบระดับน้ำเพื่อนำผลตรวจมาวิเคราะห์ประเมินถึงผลกระทบจากระดับน้ำในช่วงที่สูงขึ้นหรือไม่ เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข ในการเพราะปลูกต้นกล้าในระยะยาว ในการนนี้ทาง สำนักงานเขตบางขุนเทียน และ หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันวางแผนถึงการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และ เป็นจุดเรียนรู้ในอนาคต

ท้ายสุด นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ “ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน” เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ปัจจุบันในโครงการดังกล่าว สนง.เขตบางขุน เทียน ได้มีการดำเนินการปลูกต้นกล้าไปแล้วจำนวนกว่า 200 ไร่ โดยอนาคตได้วางแผนจะพัฒนาจุดนี้ให้เป็นจุดเรียนรู้ ศึกษา ในการอนุรักษ์ ศึกษาระบบนิเวศ บนป่าชายเลนต่อไป…
————-
ภาพ/ข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสมาคมตำรวจ” ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: