ทีม Griffin UAV ของนักเรียนนายเรืออากาศ ได้รับรางวัลคะแนนรวมอันดับ ๔ และรางวัล Airmanship Award จากแข่งขัน “UAV Challenge Medical Express 2018” จากเครือรัฐออสเตรเลีย

ทีม Griffin UAV ของนักเรียนนายเรืออากาศ ได้รับรางวัลคะแนนรวมอันดับ ๔ และรางวัล Airmanship Award จากแข่งขัน “UAV Challenge Medical Express 2018” จากเครือรัฐออสเตรเลีย..

เมื่อวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลอากาศตรี พาห์รณ สงวนโภคัย ผู้อำนวยการ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ทีม Griffin UAV ซึ่งเป็นทีมของนักเรียนนายเรืออากาศ ที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน “UAV Challenge Medical Express 2018” ณ เครือรัฐออสเตรเลีย โดยทีม Griffin UAV ได้รับรางวัลคะแนนรวม อันดับที่ ๔ และรางวัล Airmanship Award โดยมีนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๑ – ๕ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

สำหรับการแข่งขัน “UAV Challenge Medical Express 2018” เป็นการแข่งขันในระดับโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย โดยเป็นการแข่งขันในภารกิจการบินค้นหาเป้าหมายและเก็บตัวอย่างเลือดกลับมายังฐาน ความยากของภารกิจครั้งนี้คือ เส้นทางการบินที่ค่อนข้างไกล สภาพลมแรง สภาพภูมิประเทศ และการค้นหาเป้าหมายที่ยากลำบาก เนื่องจากภารกิจนี้ต้องใช้การควบคุมแบบ Full Auto จึงต้องมีการออกแบบและสร้าง UAV ให้มีประสิทธิภาพในการบินไกลและต้องมีการทดสอบระบบควบคุมการบินให้สามารถควบคุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของภารกิจครั้งนี้ให้ดีที่สุด โดยทีม Griffin UAV เป็นหนึ่งในสองทีมจากประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้าย จาก ๕๕ ทีมทั่วโลก

นาวาอากาศเอก ประสาทพร วงษ์คำช้าง รองศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในฐานะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม กล่าวถึงการแข่งขันครั้งนี้ว่า “โจทย์การแข่งขันในครั้งนี้กำหนดให้ UAV ขึ้น – ลงแบบทางดิ่ง ใช้พื้นที่น้อย และเคลื่อนที่ไปในระยะไกล ลงจอดที่จุดหมายให้ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะทำให้เราสามารถส่งยา หรือเวชภัณฑ์ หรือส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปยังพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ภัยพิบัติต่างๆ ได้ทันสถานการณ์”

ด้าน นักเรียนนายเรืออากาศ จิรพนธ์ โพธิจักร สมาชิกของทีมได้กล่าวถึงความประทับใจจากการแข่งขันครั้งนี้ว่า “นอกจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันครั้งนี้แล้ว ยังได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนในทีมอื่น ๆ ทั้งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีน้ำใจนักกีฬา การแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

——————————
ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร (เครดิต) ภาพข่าว
> cr.กองประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ> ทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม
> ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสมาคมตำรวจ” ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: