ราชบุรี  – กช.ราชบุรี เปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ช. รุ่นที่ 62

ราชบุรี – กช.ราชบุรี เปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ช. รุ่นที่ 62

วันที่ 4 ต.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า… ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้กระทำพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ช. รุ่นที่ 62 โดยมี พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช./ผบ.รร.ช.กช. เป็นประธานเปิดการศึกษา และกล่าวให้โอวาทแก่ ครู อาจารย์ และนายทหารนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา โดยสำหรับนายทหารนักเรียนที่เข้ารับการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ช. รุ่นที่ 62 ในครั้งนี้ มีจำนวน 81 นาย เริ่มการศึกษาตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.61 จนถึงวันที่ 18 ก.พ.62

ทั้งนี้ในการเปิดการศึกษาหลักสูตรนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาเบื้องสูงของเหล่า ช. ตลอดจนยุทธวิธีของเหล่าอื่น ๆ รวมทั้งการปฏิบัติการทางทหารช่างร่วมกับเหล่ารบ และเหล่าสนับสนุนการช่วยรบต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้บังคับกองร้อย หรือฝ่ายอำนวยการในระดับกองพัน หรือระดับกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในโอกาสต่อไป

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: