นายอำเภอม่วงสามสิบพร้อมด้วยข้าราชการ และพี่น้องจิตอาสา ร่วมใจกันจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา บริเวณหนองน้ำสาธารณะ

วันนี้ 4 ตุลาคม 2561
นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วยข้าราชการ ฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หนองฮาง เจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และพี่น้องจิตอาสา ตำบลหนองฮาง ได้ร่วมใจกัน จัดกิจกรรม กำจัดผักตบชวา และบริเวณหนองน้ำสาธารณะ ห้วยชักแล่น ซึ่งมีพื้นที่บริเวณจำนวนประมาณ 200 ไร่ โดยมีจิตอาสาร่วมกันประมาณ 300 คน ที่มาร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ แต่อย่างใดผลการดำเนินการสามารถกำจัดผักตบชวา ไปได้จำนวนมาก

Leave a Reply

%d bloggers like this: