สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นำร่องเปิด “ศูนย์รับคำขออนุญาต” อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ไปติดต่อราชการ ภายใต้แนวคิด “ยื่นที่เดียวครบ จบทุกเรื่อง”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นำร่องเปิด “ศูนย์รับคำขออนุญาต” อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ไปติดต่อราชการ ภายใต้แนวคิด “ยื่นที่เดียวครบ จบทุกเรื่อง”

นางอารีพันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เปิดศูนย์รับคำขออนุญาต ที่รวบรวมงานขออนุญาตของภาครัฐไว้ที่จุดเดียวภายใต้แนวคิด “ยื่นที่เดียวครบ จบทุกเรื่อง” ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงาน ก.พ. เดิม) ถนนพิษณุโลก
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์รับคำขออนุญาต ให้บริการธุรกิจ 2 ประเภท คือ ร้านอาหารและร้านค้าปลีก รวม 24 ใบอนุญาต โดยผู้ประกอบการสามารถเดินทางไปยื่นคำขออนุญาตได้ด้วยตนเองที่ตั้งของศูนย์รับคำขออนุญาต หรือยื่นคำขอผ่านทางออนไลน์ที่ biz.govchannel.go.th และภายในเดือนมกราคมจะขยายการให้บริการอีก 10 ธุรกิจ รวม 39 ใบอนุญาต เช่น ธุรกิจร้านกาแฟ รีสอร์ทขนาดเล็ก สปา ฟิตเนส และคาร์แคร์ และภายในระยะเวลา 2 ปี จะพัฒนาระบบให้ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวด้วยว่า ในอนาคตจะพัฒนาระบบการให้บริการคำขออนุญาตสำหรับภาคประชาชนที่ต้องดำเนินการติดต่อเรื่องส่วนตัวต่างๆ กับทางราชการด้วย

Leave a Reply

%d bloggers like this: