ขอเชิญเที่ยวชม หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ. บ้านเขาน้อย

ขอเชิญเที่ยวชม หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ. บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยโดยเริ่มต้นจาก เที่ยวชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต่อมาก็เข้าวัดเขาน้อน ไหว้พระขอพร จากหลวงพ่อพยอม ขันติพโล อดีตเจ้าวาสวัดเขาน้อย หลังจากนั้น ก็เดินทางต่อ มายังเขาน้อย เพื่อมาชมทิวทัศน์ วิวธรรมชาติ ที่โดดเด่นไปด้วยก้อนหินอันสวยงาม และบรรยากาศอันร่มรื่น ที่เย็นสบาย และก็ซื้อของฝากเป็นผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านเขาน้อยของเราติดมือกลับบ้านกันครับครับ

Leave a Reply

%d bloggers like this: