จังหวัดขอนแก่น นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย

วันนี้ ( 6 ตุลาคม 2561) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จ.ขอนแก่น หมวดอักษร ขค “ขอนแก่น เสียงแคน ดอกคูณ” โดยมี ดร. อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพร้อมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดจากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์สนับสนุน ส่งเสริม สร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: