มรภ.จอมบึง ไอเดียเจ๋งประดิษฐ์ถังขยะป้องกันลิง

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ไอเดียเจ๋งคิดค้นสร้างถังขยะรุ่นพิเศษ ใช้เหล็กและโครงจักรยานเก่ามาประยุกต์ใช้เท้าเหยียบเปิดประตู เป็นโครงสร้างขยะเพื่อป้องกันลิงรื้อถังขยะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

19 พ.ย.61) ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์และนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ได้เป็นผู้ที่คิดค้นทำการวิจัยเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาลิงร่วมกับชุมชน โดยรอบถ้ำจอมพลในขณะนี้ได้ประสบปัญหาเรื่องลิงรื้อถังขยะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ทาง ดร.วินัย ชุ่มชื่น จึงได้คิดค้นออกแบบทำถังขยะ รูปแบบต่างๆ ที่จะทำให้ลิงไม่สามารถรื้อหาอาหารกินได้อีกต่อไป

ซึ่งรูปแบบถังขยะที่ว่านนี้ มีรูปแบบที่มีกรงเหล็กครอบถังขยะอีกที ส่วนด้านในจะมีถังขยะตั้งวางไว้สามารถบรรจุถังขยะพลาสติกได้ถึง 2 ใบ โดยได้นำโครงเหล็กเก่าๆ ส่วนของล้อหลังรถจักรยานที่ไม่ใช้แล้ว นำมาประกอบเชื่อมติดกันกับโครงเหล็กเส้นลักษณะสี่เหลี่ยม ที่บริเวณกรงใช้เหล็กแผ่นเปิดทึบทุกด้าน ติดตั้งรอก 3 ตัว ดึงสายสลิงสามารถชักขึ้นลงเวลาที่ใช้เท้าเหยียบลงไปที่จุดถีบจักรยาน ก็จะทำให้ประตูโครงเหล็กปิดเปิดขึ้นลงได้ตามความประสงค์ นำขยะเข้าไปทิ้งด้านใน พอถังขยะเต็มก็จะใช้มือเปิดสลักเป็นตะขอเหล็กเกี่ยวคล้องที่ด้านข้าง นำถังขยะออกมา เพื่อเอาขยะออกจากกรงนำไปทิ้งได้ อีกทั้งขยะดังกล่าวนอกจากจะป้องกันลิงมารบกวนและยังสามารถป้องกันน้ำขังในถังขยะช่วงเวลาเกิดฝนตกลงมาไม่ทำให้ขยะเปียก

นอกจากนี้ยังได้สร้างกรงลักษณะแบบตาข่ายเหล็กเพื่อนำถังรับบริจาคอาหารลิงไว้ให้ประชาชนที่นำอาหารมาให้ โดยใส่ไว้ในถังพลาสติกสีดำ จะมีเจ้าหน้าที่ รปภ.ของมหาวิทยาลัยฯคอยเปิดกรงเหล็กตาข่ายนำอาหารออกมาให้ฝูงลิงได้กินทุกวันด้วยอีก

ทั้งนี้ ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์และนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ เป็นแห่งเดียวใน 36 แห่งทั่วประเทศที่มีฝูงลิงประมาณ 1,200-1,300 ตัวอาศัยอยู่และยังรบกวนพื้นที่การเรียนของนักศึกษา และรบกวนชุมชนรอบข้าง จึงได้พยายามศึกษาวิจัยทดลองแนวทางแก้ไขปัญหาลิงอยู่นานมีหลายเรื่องที่จะต้องดำเนินการ หนึ่งในนั้นมีการประดิษฐ์ถังขยะรุ่นพิเศษขึ้นมาเป็นการเฉพาะสำหรับเรื่องจัดการลิงรื้อค้น นำไปตั้งวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยและในแหล่งชุมชน ช่วงแรกลองใช้ตาข่ายเป็นเชือกเหนียวสร้างเป็นกรงนำถังขยะเข้าไปวางด้านใน แต่ลิงก็ฉลาดใช้มือล้วงเข้าไปในกรงตาข่ายหยิบขยะเศษอาหารออกไปกินสบาย จึงลองใช้แผ่นเหล็ก และตาข่ายเหล็กมาทดลองครั้งที่สอง ปรากฏว่าได้ผลดี ลิงไม่สามารถเข้าไปคุ้ยขยะได้ จึงได้ทำโครงเหล็กถังขยะนี้ขึ้นวางไว้ตามจุดรอบมหาวิทยาลัยประมาณ 20 ถัง ส่วนภายในมหาวิทยาลัยจะมีถังขยะอยู่ด้านใน 3 ถัง แยกขยะออกเป็น 3 ชนิด มีขยะรีไซเคิลได้แก่ พลาสติก โลหะ แก้ว กระดาษ ขยะทั่วไปและอื่นๆ ได้แก่ ถุงพลาสติกใส่อาหาร ซองบะหมี่สำเร็จรูป โฟม ถุงขนม ส่วนขยะอันตราย จำพวกหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีต่าง ๆ เพื่อสะดวกเวลาเก็บขยะของเจ้าหน้าที่นำขยะออกไปทิ้งที่อื่น

ผลจากการนำถังขยะรุ่นพิเศษมาตั้งวางไว้ในพื้นที่ต่าง ๆ พบว่าลิงไม่สามารถใช้มือล้วงเข้าไปด้านในได้ ทำได้แค่เพียงปีนป่ายพยายามหยิบจับงัดแงะรอบกรงเหล็ก ทำให้ชุมชนบริเวณถ้ำจอมพลที่ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเริ่มได้ผลกับการจัดการแก้ปัญหาลิงรื้อถังขยะได้แล้ว และสามารถจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาลิงกับชุมชนได้อย่างชัดเจนเห็นผล ถือว่าเป็นต้นแบบของประเทศให้กับชุมชน สถานศึกษา สถานที่ราชการ โรงเรียน วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศที่กำลังประสบปัญหาฝูงลิงรบกวนและยังหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้มาศึกษาดูงาน และนำไปเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาจัดการฝูงลิงในพื้นที่ทั่วประเทศ หากหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนสนใจอยากจะมาศึกษาดูเป็นตัวอย่าง สามารถติดต่อ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น เจ้าของงานวิจัยปราบลิง ม.ราชภัฎจอมบึง ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 086-3767518

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link