ปทุมธานี ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ที่ วัดสายสุวพรรณ

ปทุมธานี ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ที่ วัดสายสุวพรรณ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวสุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี รองประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารศูนย์การค้าตลาดรังสิต และประธานภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ เขต 1 พร้อมด้วยคณะญาติมิตรสัมพันธชน และพุทธศาสนิกชน ได้พร้อมใจกันร่วมสั่งสมบุญใหญ่ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม แด่คณะสงฆ์ผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ที่วัดสายสุวพรรณ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยในงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีกรรมเริ่มด้วยการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น ประธานพิธีทอดกฐินสามัคคีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้กล่าวคำอาราธนาศีล รับศีล และร่วมเจริญพระพุทธมนต์บท ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อกลั่นกาย วาจา และใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ จากนั้น เมื่อถึงเวลาอันเป็นสิริมงคล ประธานฯ ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินสามัคคี ผู้แทนคณะสงฆ์อปโลกน์กฐิน ประธานฯ และคณะน้อมถวายผ้าป่าฯ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และรับพรจากคณะสงฆ์เป็นอันเสร็จงานบุญพิธีฯ ด้วยความปลื้มปีติใจในสามัคคีบุญในครั้งนี้กันถ้วนหน้า.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: