สระบุรี.. มอบยางเก่าที่แปรสภาพร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

สระบุรี.. มอบยางเก่าที่แปรสภาพร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
วันที่ 20 พ.ย.61 ที่ห้องประชุมแขวงการทางหลวงสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดโครงการมอบยางเก่าที่แปรสภาพเพื่อรณรงค์ลดอุบัติอุบัติเหตุ ทางถนนจังหวัดสระบุรี ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรีร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี และแขวงการทางหลวงจังหวัดสระบุรีพร้อมภาคเอกชน บริษัทคุ้มครองกลางผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาสระบุรี ได้จัดโครงการฯมอบยางเก่ามาแปรสภาพนำมาทำเป็นวัสดุอุปกรณ์เสริมเพื่อจัดการจราจรบริเวณไหล่ทาง และส่งมอบให้กับจังหวัดสระบุรีนำไปใช้ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ได้รับการสนับสนุนยางเก่าและที่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้งานแล้วจากสถานประกอบการ ห้างร้าน หรือร้านซ่อมยาง ร้านจำหน่ายยางในจังหวัดสระบุรี นำมามอบให้กว่า 2, 036 เส้น

เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์ในการนำมาใช้เป็นแนวป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการนำมาจัดการจราจรทางถนน เช่น กรวยยาง ล้อยางขาวแดง ของทางจังหวัดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการนำมาใช้ประโยชน์ ทางการลดอุบุติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆเช่นในเทศกาลลอยกระทง เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ที่ประชาชนจะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากทีต้องเดินทางไกลเพื่อเป็นการชะลอรถจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และต้องได้ความปลอดภัยต่อประชาชนด้วย
ในการรณรงค์การลดอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างดีจึงเชิญชวน ภาคเอกชน ห้างร้านยางต่างๆได้นำยางเก่าที่ใช้แล้วและเลิกใช้นำมาบริจาคได้กับภาครัฐ ตามแนวทาง”ประชารัฐร่วมใจ” บริษัทห้างร้านใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน บริจาคยางเก่าได้ที่แขวงการทางหลวงจังหวัดสระบุรี

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: