ราชบุรี  – เมืองโพธารามจัดแข่งขันเรือยาว ไฮไลท์จุดคบเพลิงกลางแม่น้ำแม่กลอง

ราชบุรี – เมืองโพธารามจัดแข่งขันเรือยาว ไฮไลท์จุดคบเพลิงกลางแม่น้ำแม่กลอง

เมืองโพธาราม จ.ราชบุรี จัดการแข่งขันเรือยาว เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ประเภท 55 ฝีพาย ประเภท 30 ฝีพาย และประเภท 12 ฝีพาย ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง แต่มีไฮไลท์ในพิธีเปิด!! รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ต้องจุดคบเพลิงเปิดงานกลางแม่น้ำ

วันนี้ 21 พ.ย.61) ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองเทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางอังคณา ชิตะติดติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาว เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยมีนายสวัสดิ์ จังพานิช นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเรือยาว

https://drive.google.com/file/d/1K058gvPaA2vC9ra6–Avyk2Vgt3rxASF/view?usp=sharing

ทั้งนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน รวมถึงชุมชนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม ได้จัดการแข่งขันเรือยาวเป็นประจำขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในการแข่งขันเรือยาว ซึ่งโพธารามมีแม่น้ำแม่กลอง ที่มีทิวทัศน์สวยงาม และเปรียบเสมือนสายเลือดของชาวอำเภอโพธาราม การแข่งขันเรือยาวเป็นการสร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ของผู้แข่งขันและเป็นการสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนที่มาร่วมชมการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยกันรักษาแม่น้ำแม่กลองให้สะอาดคงอยู่กับชาวอำเภอโพธารามตลอดไปโดยจัดการแข่งขันเรือยาวจำนวน 3 ประเภทได้แก่ ประเภท 55 ฝีพาย ประเภท 30 ฝีพาย และประเภท 12 ฝีพาย ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน จากส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน ผู้จัดการทีมเรือยาว ที่ส่งเรือเข้าแข่งขัน และทีมงานผู้บรรยายการแข่งขัน คณะกรรมการ ผู้ตัดสิน ตลอดจนประชาชนชาวโพธาราม ที่ทำให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

โดยไฮไลท์ของการเปิดการแข่งขันเรือยาว เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย นายสวัสดิ์ จังพานิช นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม ได้ขี่เจ็ทสกีนำหน้าเรือยนต์นั่ง ที่มีนางอังคณา ชิตะติดติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาว เพื่อจุดคบเพลิงกลางแม่น้ำแม่กลองโดยมีประชาชน และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมส่งเสียงเชียร์กันลั่นสองฝั่งแม่น้ำ

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: