ราชบุรี  – จัดโต๊ะแถลงข่าว การปลูกถ่ายไตรายแรกสำเร็จของโรงพยาบาลราชบุรี

ราชบุรี – จัดโต๊ะแถลงข่าว การปลูกถ่ายไตรายแรกสำเร็จของโรงพยาบาลราชบุรี

วันที่ 21 พ.ย.61) ที่ห้องประชุมปฐมจักรี โรงพยาบาลราชบุรี ชั้น 2 โรงพยาบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วย นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี, นพ. สมบูรณ์ อภิชัยยิ่งยอด รองประธานปลูกไตโรงพยาบาลราชบุรี และคุณนพมาศ สุทธิวิรัช รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลร่วม ได้กันแถลงข่าว กรณีการปลูกถ่ายไตรายแรกสำเร็จของโรงพยาบาลราชบุรี และเขตสุขภาพที่ 5 โดยมีคณะสื่อมวลชนให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังแถลงข่าวกันเป็นจำนวนมาก

https://drive.google.com/file/d/1oFsZ36jI5o10Vs_KWd3iQuv7ew3gX7dL/view?usp=sharing

ทั้งนี้ นพ. สมบูรณ์ อภิชัยยิ่งยอด ได้กล่าวว่า.. โรคไตวายเรื้อรังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญหากประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดการตระหนักในการดูแลสุขภาพ จากกลุ่มเสี่ยงจะกลายเป็นความเจ็บป่วยเรื้อรัง อันได้แก่เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมีภาวะแทรกซ้อน กลายเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยจำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายรายใหม่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน จ.ราชบุรี มีผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 573 ราย ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 613 ราย ซึ่งการปลูกถ่ายไตเป็นการบำบัดทดแทนไตที่ดีที่สุด โดยนำเอาไตที่ยังทำงานได้ดีของของผู้อื่นมาปลูกถ่ายใส่ร่างกายของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้ไตใหม่ที่ทำงานได้ดี สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้เหมือนคนปกติ ซึ่งการปลูกถ่ายไตให้กับผู้ป่วยคือเป็นวิธีที่ไได้ผลดีที่สุด แต่ยังคงติดปัญหาคือ ระยะเวลาการรอรับอวัยวะไต จากผู้บริจาคยาวนาน เนื่องจากมีผู้บริจาคอวัยวะไต เป็นจำนวนน้อยมาก และต้องเดินทางไปเข้าคิวการผ่าตัดที่โรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษา

นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ยังกล่าวอีกว่า… โรงพยาบาลราชบุรีจึงได้พัฒนาระบบการปลูกถ่ายไต โดยร่วมกับ ทีมงานคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำทีมผ่าตัดจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์เจริญ ลีลานุพันธุ์ ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ พร้อมอาจารย์นายแพทย์สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ ศัลยแพทย์หลอดเลือด และทีมวิสัญญี จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงศิริวรรณ จิรสิริธรรม ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตแก่ผู้ป่วยรายแรกสำเร็จ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 คือคุณพนิดา งามเผือก เป็นเพศผู้หญิง อายุ 34 ปี เป็นโรคไตวาย จากสาเหตุไตอักเสบเรื้อรัง ต้องล้างไตมา 6 เดือน โดยได้รับบริจาคไต จากคุณทวีศักดิ์ งามเผือกซึ่งเป็นพี่ชาย อายุ 36 ปี ปัจจุบันสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ สุขภาพแข็งแรงภายหลังการผ่าตัด

อย่างไรก็ดี นพ.สมบูรณ์ อภิชัยยิ่งยอด กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า… การดูแลตนเองให้ลดความเสี่ยงจากการป่วยด้วยโรคไต ผู้ป่วย โรคไตควรพบแพทย์สม่ำเสมอ ควบคุมน้ำตาลในเลือด และคุมความดันโลหิต ให้น้อยกว่า 130/80 มิลลิเมตร ปรอท ควบคุมการกินอาหารรสเค็ม จำกัดอาหารประเภทโปรตีน หลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวด ยาหม้อ ยาชุด โดย ไม่ปรึกษาแพทย์ เลิกบุหรี่ งดดื่มสุรา และออกกำลังกายสม่่ำเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงจากการป่วยเป็นโรคไต

นอกจากนี้ นพ.สมบูรณ์ อภิชัยยิ่งยอด ขอเชิญชวนผู้ใจบุญบริจาคอวัยะแก่เพื่อนมนุษย์ เพื่อต่อชีวิตต่อลมหายใจของผู้ป่วยที่รดความหวัง ถือเป็นการทำทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ และเป็นที่สุดแห่งการให้ครั้งสุดท้ายของชีวิตอีกด้วย โดยหากผู้ที่สนใจจะบริจาคอวัยวะสามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลราชบุรี

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: