จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ร่วมในพิธี
จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งสิ้น 258 กองทุน ซึ่งได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนละ 8,000 บาท มีคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ 8 คณะ มีศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งสิ้น 24 ศูนย์ ซึ่งในแต่ละกองทุนจะมีการดำเนินงานการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในการทำกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบรามยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
0810501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link