จังหวัดสระแก้วเปิดการแข่งขันกีฬาราชสีห์สัมพันธ์ ประจำปี 2561

จังหวัดสระแก้วเปิดการแข่งขันกีฬาราชสีห์สัมพันธ์ ประจำปี 2561
(23 พ.ย.) ที่ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาราชสีห์สัมพันธ์ โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประกอบด้วยข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ของอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ในเขต จ.สระแก้ว กว่า 1,500 คน ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 โดยในพิธีเปิดวันนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมท้องที่ นำโดย นายวิชิต ชาตไพสิฐ แข่งขันกับทีมท้องถิ่น โดยนายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในแต่ละอำเภอเพื่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัด พร้อมทั้งเป็นการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความสำคัญในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: