กฐินสามัคคี วัดอุดมสามัคคี จ.ตาก

ประชาชนหลายสายร่วมถวายกฐิน ณ.วัดอุดมสามัคคี  ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก  ซึ่งได้มีการก่อตั้งมากกว่า 40 ปี  และยังไม่มีอุโบสถ  หลวงพ่อประทีปธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะแม่จะเรา  ได้เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ  โดยมีคุณพ่อเม่งหลี  จันทร์เจือศิริ  และคุณพ่อชู  เชื้อประดิษฐ์  เป็นประธานกฐินเอก  และข้าราชท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผุ้ใหญ่ และทหาร  รวมทั้งพี่น้องประชานหลายสายร่วมกันทำบุญในครั้งนี้  โดยมียอดร่วมทำบุญทั้งสิ้น  505,356 บาท  โดยครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ว่าที ร้อยเอก ภูริทัต บริบูรณ์  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ให้เกรียติร่วมดำเนินงานถวายกฐินจนบรรลุล่วงไปด้วยดี

 

ด้านนายวิจารณ์ จันทร์เจือศิริ  ได้กวล่าวว่าขอแบ่งบุญในการทอดกฐินในครังนีหนึ่งส่วนให้กับ พ่อ แม่ พี น้องลูกหลานพร้อมด้วยท่านทีได้บริจาคเงินในการทอดกฐินในครังนี้ผลบุญทีผมได้ทำในวันนี้จงส่งผลไปยังท่านและครอบครัวของท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญรวยๆๆเฮงๆๆไม่เจ็บไม่จนครับ

 

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: