พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยผู้บัญชาการเรือนจำ/ ทัณฑสถาน ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6สวนลุมพินี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รวมถึงเป็น วันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน ซึ่งได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง กรมราชทัณฑ์ขึ้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2458 โดยมีพระยาชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา หรือขำ ณ ป้อมเพชร เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนแรก ซึ่งในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ จะร่วมถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน ที่ประดิษฐานอยู่หน้าที่ทำการกรมราชทัณฑ์ มาอย่างต่อเนื่อง และในสำหรับปี พ.ศ.2561 นี้ ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ จำนวนกว่า 800 คน ได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในรัชกาลที่ 6 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยการกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมกันเดินสวนสนามถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการราชทัณฑ์ มีความภูมิใจในวิชาชีพของตน และประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: