ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบ เร่งแก้ไขปัญหาขยะสะสมบนเกาะสมุย

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบ เร่งแก้ไขปัญหาขยะสะสมบนเกาะสมุย

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาขยะสะสมบนเกาะสมุย กว่า 3 แสนตัน บริเวณบ่อขยะและเตาเผาขยะ ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย เพื่อตรวจสอบ และติดตามการแก้ไขปัญหาขยะสะสมบนเกาะกว่า 3 แสนตัน เป็นปัญหาเรื้อรังนานกว่า 6 ปี จ.สุราษฎร์ธานี ที่เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมรอบโรงกำจัดขยะต่อชุมชนมายาวนาน จนทำให้มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงได้เดินทางลงพื้นที่มาตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ปัญหาขยะสะสมบนเกาะสมุยขึ้นมาพิจารณาแก้ไขอีกครั้ง เนื่องจากปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของทั้งประชาชน ข้าราชการที่อาศัยและปฏิบัติหน้าที่บริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำ รวมถึงนักท่องเที่ยวบนเกาะ ตลอดจนกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้านน้ำเสียและมลภาวะทางกลิ่น มากว่า 6 ปี ซึ่งการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ซึ่งสื่อต่างชาติได้นำประเด็นปัญหาดังกล่าวไปเผยแพร่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว และกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ไข พร้อมเสนอแนะให้จัดประชาคมประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วเพื่อหาข้อสรุปในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างกว่า 3 แสนตันแบบยั่งยืน ในขณะเดียวกันได้ย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดมาตรการแก้ไขระยะเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาปัจจุบัน และติดตามการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่เทศบาลนครเกาะสมุยรายงานความคืบหน้า ใน 2 ประเด็น คือ 1) มาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในด้านการจัดการน้ำเสียและมลภาวะทางกลิ่นจากการบริหารจัดการขยะตกค้าง และ2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหม่ ซึ่งจะนำผลการลงพื้นที่วันนี้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในการประชุมหารือร่วมกับนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อเร่งหาข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาขยะสะสมบนเกาะสมุยแบบยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# ฝ่ายข่าว สวท.สมุย

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: