ราชบุรี – ประชุมคณะทำงานกู้ระเบิดสงครามโลกพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

ราชบุรี – ประชุมคณะทำงานกู้ระเบิดสงครามโลกพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

รองผู้ว่าฯราชบุรี ประชุม Workshop ครั้งที่ 2 เตรียมสำรวจและเก็บกู้วัตถุระเบิดสมัยสงครามโลก บริเวณแม่น้ำแม่กลองครั้งที่ 2 บริเวณสะพานจุฬาลงกรณ์ คาดเริ่มดำเนินการ 28 พย.- 4 ธค. นี้

วันนี้ 26 พ.ย.61) นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม Workshop ครั้งที่ 2 ซักซ้อมแผนปฏิบัติงานการเก็บกู้ เคลื่อนย้ายและทำลายวัตถุระเบิดบริเวณแม่น้ำแม่กลอง โดยมีผู้แทนจากกรมการทหารช่าง ผู้แทนจากกรมสรรพวุธทหารเรือ (กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์) ผู้แทนกรมสรรพวุธทหารอากาศ(กองทำลายวัตถุระเบิด) ผู้แทนกรมสรรพวุธทหารบก ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ อาคารรับรองพิเศษริมน้ำ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง ราชบุรี เพื่อเตรียมสำรวจลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่จมอยู่ใต้น้ำบริเวณสะพานจุฬาลงกรณ์และสะพานธนะรัชต์ ในระหว่างวันที่ 28 พย. – 4 ธค. โดยมีหน่วยประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพวุธทหารเรือ เป็นหน่วยที่ดำเนินการ เพื่อเก็บข้อมูลสภาพการณ์และตำแหน่งวัตถุต่างๆ ใต้น้ำอย่างละเอียด เพื่อใช้ประกอบการวางแผนเก็บกู้วัตถุระเบิดในช่วงดังกล่าว ซึ่งคณะทำงานอยู่ระหว่างกำลังประชุมจัดเตรียมเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง และอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าบันทึกภาพบรรยากาศการประชุมได้เพียงไม่เล็กน้อย และไม่อนุญาตให้เข้าร่วมรับฟัง โดยจังหวัดจะแจ้งผลการประชุมเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ทราบอย่างละเอียดอีกครั้ง

ทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ลงนามโดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ รบ. 0021/28956 ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เรื่องจะดำเนินการเก็บกู้ เคลื่อนย้ายและทำลายวัตถุระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่อยู่ใต้แม่น้ำแม่กลองบริเวณสะพานจุฬาลงกรณ์ และสะพานธนะรัชต์ อ.เมืองราชบุรี ซึ่งเป็นจุดบริเวณที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม- หัวหิน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัย จังหวัดราชบุรี จึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การเก็บกู้ เคลื่อนย้าย และทำลายวัตถุระเบิดในแม่น้ำแม่กลอง ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดราชบุรี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองประธาน

นอกจากนี้ยังมีผู้แทนกรมสรรพวุธทหารอากาศ ผู้แทนกรมสรรพวุธทหารเรือ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ซึ่งจะมีหน้าที่ ดำเนินการวางแผน ควบคุม และอำนวยการปฏิบัติเก็บกู้ เคลื่อนย้าย และทำลายวัตถุระเบิดเพื่อให้มีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัย อีกทั้งจะประสานการปฏิบัติในทุกขั้นตอนตามแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ ยานพาหนะ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประสานงานเกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และดำเนินการอื่นๆตามความจำเป็น

มีการจัดตั้งคณะทำงานอพยพและสวัสดิภาพประชาชน โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งจะมีการสำรวจและจัดทำบัญชีจำนวนผู้อพยพ กำหนดพื้นที่รวมพลและพื้นที่รองรับ กำหนดเส้นทางการอพยพ ดำเนินการอพยพประชาชนไปยังสถานที่ปลอดภัย พร้อมทั้งดูแลด้านการแพทย์และสาธารสุขให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้อพยพ

ส่วนคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร มีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างส่วนราชการ สื่อมวลชน ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ รวมทั้งกำหนดมาตรการ ป้องกัน ตอบโต้ข่าวลือ ข่าวอันเป็นเท็จเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกภาพ ซึ่งหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งการ

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: