ราชบุรี – กช.ราชบุรี มอบบ้าน ตามโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ราชบุรี – กช.ราชบุรี มอบบ้าน ตามโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 28 พ.ย.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. กรมการทหารช่าง ทำพิธีมอบบ้านตามโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2561 โดยมี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานมอบบ้าน ณ บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 12 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้มอบบ้านตามโครงการที่แล้วเสร็จให้กับ นายทรงพล คำป้อม (อดีตพลทหารกองประจำการกองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 ปัจจุบันปลดประจำการแล้ว ซึ่งมีฐานะยาดจน

ทั้งนี้โครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยทหารทุกหน่วยของกองทัพบก เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในทุกโอกาส ตามศักยภาพของหน่วยที่จะสามารถดำเนินการได้ กรมการทหารช่าง เป็นหน่วยหนึ่งที่มีความพร้อมทั้งทางด้านกำลังพล เครื่องมือช่าง และงบประมาณ จึงได้จัดให้มีโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” ขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเจ้ากรมการทหารช่าง ได้กรุณาอนุมัติให้หน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารช่าง ทุกหน่วย เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และในพื้นที่ที่หน่วย รับภารกิจในงานก่อสร้างต่างๆ

โดยกองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของกรมการทหารช่าง ซึ่งมี พันเอก คมกฤช ศิริไพศาล เป็นผู้บังคับกองพัน ได้ให้ความสำคัญในการติดตามข้อมูลข่าวสารของกำลังพล โดยเฉพาะพลทหารที่ปลดประจำการไปแล้ว จึงทราบว่า บ้านพักอาศัยของ นายทรงพล คำป้อม อดีตพลทหารกองประจำการของกองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 ที่เพิ่งปลดประจำการไปแล้วเมื่อเดือน ตุลาคม 2561 ซึ่งมีบ้านพักอาศัยสภาพทรุดโทรม ความเป็นอยู่ก็ลำบาก ประกอบกับมีรายได้น้อย และไม่แน่นอน จึงไม่มีเงินในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย หน่วยจึงได้ทำเรื่องขออนุมัติเจ้ากรมการทหารช่าง เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของ นายทรงพล คำป้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่จะถึงนี้

นอกจากนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสมมัคคี ของทหาร ที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนที่เข้ามาเป็นพลทหาร แม้ว่าจะปลดประจำการไปแล้ว สำหรับการซ่อมแซ่มบ้านพักในครั้งนี้ หน่วยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ทำพิธีมอบบ้านตามโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” ให้กับ นายทรงพล คำป้อม เรียบร้อยแล้ว ในวันนี้ โดยมีเจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานมอบบ้าน พร้อมด้วยนายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมอบบ้านตามโครงการดังกล่าว

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: