มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ จ.ลำปาง ในโครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561″

วันนี้(28พ.ย.61)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์
ร่วมกับ มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ จ.ลำปาง
ในโครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561″

นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ
และ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ
ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด ใน 2 อำเภอ อ.เมืองปาน และ อ.แจ้ห่ม
ได้มีผู้ประสบภัยมารับการสงเคราะห์
คิดเป็นมูลค่าในการแจกจ่ายครั้งนี้(600,000บาท)หกแสนบาทถ้วน)

โดยมี ฯพณฯไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ
พร้อมคณะกรรมการฯ
และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้.
(เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่ จ.ลำพูนในวันพรุ่งนี้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link