DAY 2 ฝึกจัดตั้ง ชปพ.ปค.จ.

DAY 2 ฝึกจัดตั้ง ชปพ.ปค.จ.
27 พ.ย. 2561 วันที่ 2 การฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับจังหวัดในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ/ภาคใต้/ภาคตะวันออก)
โดยในภาคเช้าเป็นการนำข้อมูลและพฤติการณ์ที่ได้จากการสืบสวนจากสถานที่จริง เมื่อคืนวันที่ 26 พ.ย. 2561 มาทำการวางแผนปฏิบัติการและแถลงแผน โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักการสอบสวนและนิติการ นำโดย นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผอ.ส่วนกำกับสืบสวนและราบปราม รับฟังให้คะแนนและให้ข้อแนะนำ
ส่วนในภาคบ่ายเป็นการฝึกใช้อาวุธปืนในระบบต่อสู้ด้วยกระสุนจริง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำโดย พ.ต.ต.จิรากร อารีย์รัตนะนคร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปฏิบัติการพิเศษ มาเป็นหัวหน้าครูฝึก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง จากหลักสูตร DOPA S.W.A.T. เป็นผู้ช่วยครูฝึก โดยฝึกภาคสนาม ณ ค่ายเพชรโยธิน กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ส่วนแยกชะอำ) ซึ่งในภาคกลางคืนได้มีการฝึกเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีอีกด้วย ปิดการอบรมวันที่ 2 ในเวลา 20.30 น.

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ช่องข่าวปกครอง

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: