รองผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่30 พ.ย.61เวลา 09.30 น. ที่ วัดดอกไม้ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นายวันลพ สนแก้ว ป้องกันจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกรมการปกครอง ได้กำหนดให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยให้อำเภอต่างๆ ที่มีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดระดับรุนแรง ปานกลางและระดับเฝ้าระวังหรือปัญหาน้อย คัดเลือกเยาวชนอายุ ระหว่าง 15-25 ปี อำเภอละ 10 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ซึ่งจังหวัดปทุมธานี ได้แจ้งให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ร่วมกับอำเภอคัดเลือกเยาวชนนอกสถานศึกษา จำนวน 70 คน ฝึกอบรบเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืนระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพีอพัฒนาภาวะผู้นำ เป็นแนวร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดและเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของอำเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจะมีเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดหรือ “ย.อส” เป็นผู้ช่วยเหลืองานของทางราชการ

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: