พรรคประชาชาติ รุกถิ่น “สะตอ” พบปะ นักธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ถกปัญหา ปากท้องการลงทุน ชู”พหุวัฒนธรรม” เป็นจุดขายใน จังหวัดชายแดนภาคใต้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นี้ พรรคประชาชาติได้จัดเวทีเพื่อพบปะ พูดคุยกับ บรรดานักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า ใน อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ห้องประชุมทับทิม โรงแรมสยาม ชั้น 16 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง”ผลกระทบทางเศรษฐกิจกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย” สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 099-2969822
สำหรับตัวแทนของพรรคประชาชาติ ที่จะเดินทางมาพบปะพูดคุยกับ นักธุรกิจ นักลงทุน และประชาชนที่สนใจในครั้งนี้ คือ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค อดีต เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย รองหัวหน้าพรรค และ ดร. ณหทัย ทิวไผ่งาม รองหัวหน้าพรรค
ซึ่งนอกจากจะมาพบปะกับ นักธุรกิจ นักลงทุน และประชาชนผู้สนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องเศรษฐกิจถดถอยแล้ว ในช่วงเช้าของวันที่ 3 ดังกล่าว คณะของพรรคประชาชาติ ยังมีกำหนดการ เดินทางไปพบปะกับผู้ประกอบอาชีพ ประมงพื้นบ้าน เพื่อรับฟังปัญหา ของประมงพื้นบ้าน ที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในเวลา 09.00 น. และในเวลา 11. 00 น. จะได้เดินทางไปรับฟังปัญหาประมงพาณิชย์ จากผู้ประกอบการประมงอีกด้วย
ก่อนหน้านี้พรรคประชาชาติ ซึ่งมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นหัวหน้าพรรค และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เป็นหัวหน้าพรรค ได้รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้แสดงวิสัยทัศน์ ในการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน และการแก้ปัญหายางพารามาแล้ว สำหรับพรรคประชาชาติ นอกจากจะเป็นพรรคที่มีนโยบายระดับชาติที่เน้นแก้ปัญหาท้องถิ่นแล้วยังชูนโยบาย”พหุวัฒนธรรม” เพื่อแก้ปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็น นโยบายที่สอดคล้องกับการดับไฟใต้ที่สอดคล้องกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ทำให้ได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link