“โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้” โดย กอ.รมน.กทม.(ท) ร่วมกับสมาคมสตรีสัมพันธ์ และกลุ่มนักธุรกิจเพื่อความมั่นคง กอ.รมน.กทม.!!

“โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้” โดย กอ.รมน.กทม.(ท) ร่วมกับสมาคมสตรีสัมพันธ์ และกลุ่มนักธุรกิจเพื่อความมั่นคง กอ.รมน.กทม.!!

วันที่ 30 พ.ย. 61 กอ.รมน.กทม.(ท) โดย พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.รมน.กทม.(ท) , พ.อ.พีระพงศ์ ไชยศรี , พ.อ.ศรุติ รัตโนทัย เจ้าหน้าที่กอ.รมน.กทม. ร่วมกับ คุณวีรุทัย มณีนุชเนตร นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ , คุณจำเริญ โพธิ์ศรี ประธานนักธุรกิจเพื่อความมั่นคง รุ่น9 , นายพัชรพงษ์ อภิธรรมวิริยะ ประธานนักธุรกิจเพื่อความมั่นคง รุ่น8 นายจิตรภณ ทิพย์โภคาสกุล ผู้สนับสนับสนุนภาคเอกชนและมวลชนกลุ่มต่างๆ

จัดโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ณ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.รมน.กทม.(ท) เป็นประธาน ในการมอบสิ่งของอุปกรณ์ในโครงการฯ เช่นรถเข็นวิลแชร์ , แพมเพิส , ที่นอนลม , ข้าวสาร อาหาร ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 10 เขต รวมทั้งสิ้น 33 ราย หลังจากนั้นทางประธานฯ ได้นำคณะ เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ชุมชนสนามแดง เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบที่นอนลม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

ทั้งนี้ทางโครงการฯ จะดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อจัดทำโครงการฯ มอบสิ่งของในโอกาสต่อไป!!

ภาพ/ข่าว เอวัชระ

ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link