ชาวประมงพื้นบ้านบ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว ถอดใจหลังคลื่นยังมีความรุนแรงและอาจจะต้องหยุดออกเรือยาวไปอีกหลายวัน

ชาวประมงพื้นบ้านบ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว ถอดใจหลังคลื่นยังมีความรุนแรงและอาจจะต้องหยุดออกเรือยาวไปอีกหลายวัน เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือของภาคใต้ ซึ่งจะทำให้ขาดรายได้และหาอาชีพเสริมทำเพื่อนำรายได้มาเลี้ยงครอบครัว เนื่องจากไม่สามารถออกเรือจับปลาได้ ปีนี้คลื่นลมรุนแรงมาเร็วกว่าทุกปี

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายงานสภาพอากาศในวันนี้ว่า ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ทำให้บริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านบ้านบ่ออิฐต้องหยุดทำการประมงอย่างต่อเนื่อง เพราะคลื่นลมยังมีความรุนแรง แม้ว่าบริเวณชายหาดบ้านบ่ออิฐ จะมีเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จำนวน 14 เขื่อน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ตั้งแต่บ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ไปจนถึงบ้านปึก หมู่ 10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ของกรมเจ้าท่า คลื่นที่เข้ามาระหว่างช่องว่างความห่างของเขื่อน ทำให้ต้องนำเรือขึ้นไปจอดบนชายหาดบ้านบ่ออิฐยาวเรียงรายเต็มชายหาด ชาวประมงพื้นบ้านต้อง ถอดใจ และอาจจะต้องหยุดออกเรือยาวไปอีกหลายวัน เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือของภาคใต้ ซึ่งจะทำให้ขาดรายได้และหาอาชีพเสริมทำเพื่อนำรายได้มาเลี้ยงครอบครัว เนื่องจากไม่สามารถออกเรือจับปลาได้ ปีนี้คลื่นลมรุนแรงมาเร็วกว่าทุกปี

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: