ทลายขบวนการรับจ้างจดทะเบียนสมรสอินเดีย – ไทย

ทลายขบวนการรับจ้างจดทะเบียนสมรสอินเดีย – ไทย
ตามนโยบายของรัฐบาลนำโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมต่างชาติที่กระทำความผิด ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มุ่งเน้นที่จะตรวจสอบ คัดกรองชาวต่างชาติ (คนต่างด้าว) ที่จะเข้ามาและอยู่ต่อในประเทศอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การขจัดปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมข้ามชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความมั่นคง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
รอง ผบ.ตร. , พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. ,พล.ต.ท.ธีรพล
คุปตานนท์ ผบช.ทท., พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ทท., พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผบก.ตม.๑, พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3 , พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผบก.สส.สตม., พล.ต.ต.วรพล ทองไพบูลย์ ผบก.ทท.1
ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สตม., บช.ทท. และ ศปอส.ตร. ทำการตรวจสอบคนต่างด้าวชาวอินเดียซึ่งมายื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ในลักษณะผิดกฎหมาย ผลปรากฏว่าพบชาวอินเดียจำนวน ๓๐ ราย มีพฤติกรรมในลักษณะขบวนการจ้างหญิงชาวไทยจดทะเบียนสมรสในลักษณะของนิติกรรมอำพราง เพียงให้ได้ทะเบียนสมรสโดยไม่มีความสัมพันธ์ทางพฤตินัยแต่อย่างใด และใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขออนุญาตขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เหตุผลอุปการะภรรยาไทย อีกทั้งปลอมแปลงเอกสารสำคัญต่างๆ นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ บก.ตม.1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยหญิงชาวไทยมีส่วนสมรู้ร่วมคิดตั้งแต่รับจ้างจดทะเบียนสมรสมาจนถึงขั้นตอนยื่นเอกสารปลอมต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
จากการสืบสวนได้ความว่าชาวอินเดียกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพปล่อยเงินกู้นอกระบบ และจำหน่ายสินค้าเงินผ่อนประเภทเสื้อผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า และจะอาศัยความเดือนร้อนทางการเงินของหญิงไทยชักชวนให้รับจ้างจดทะเบียนสมรสกับตนเอง โดยมีค่าตอบแทน 500 – 5,000 บาท
เมื่อตรวจพบ บก.ตม.1 ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชาวอินเดีย และดำเนินคดีชาวอินเดียทั้ง 30 ราย พร้อมหญิงไทยที่รับจ้างจดทะเบียนสมรส ซึ่งศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับ จำนวน 60 หมายจับ ประกอบด้วย ชาวอินเดีย 30 หมายจับ และ หญิงชาวไทย 30 หมายจับ ในข้อหา “ปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม,ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย” โดยเจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ร่วม 34 ราย แยกเป็น ชาวอินเดีย 10 ราย ,หญิงชาวไทย 24 ราย ทั้งนี้จะได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีต่อไป
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้รวมพยานหลักฐานเสนอขอเพิกถอนทะเบียนสมรสในลักษณะของ
นิติกรรมอำพราง ต่อนายทะเบียนท้องที่ โดยในกรณีนี้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม.ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศเข้มงวดและตรวจสอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนสมรสมาดำเนินคดี เพื่อคัดกรองไม่ให้ชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ตลอดจนอาชญากรรมอื่นๆ อีกหลายรูปแบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เข้ามาภายในประเทศ
ขอบคุณข้อมูลข่าว
พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก
สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.
ทีมข่าวเรื่องจริงผานเลนส์รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: