We see ร่วมกับ สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยจัดวิ่งเพื่อสุขภาพและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหาดใหญ่ ส่งเสริมการกีฬา

We see ร่วมกับ สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยจัดวิ่งเพื่อสุขภาพและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหาดใหญ่ ส่งเสริมการกีฬา
วันนี้ 4 ธันวาคม 2561 ที่ ห้องประชุมน่านเจ้า โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คุณเมธริณ พงษ์รัชตะการัณ ประธานการจัดโครงการ”Hatyai Reviving Marathon”ได้เปิดประชุมเตรียมจัดวิ่งตามโครงการ Hatyai Reviving Marathonโดยมีตัวแทนจากสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ,พ.ต.ท.โชคทวี จันทร์ทองอ่อน รอง ผกก.จร. สภ.เมืองสงขลา และ ตำรวจจราจร สภ.คอหงส์ ,เทศบาลนครหาดใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกัวลาลัมเปอร์ และตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆอีกหลายหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม โดยกำหนดเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 61 ที่จะถึงนี้ ทาง We see ได้จัด “Hatyai Reviving Marathon โดยแบ่งออกเป็นประเภทวิ่งมาราธอนระยะทาง 42.195 กม.,ประเภทวิ่งฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 กม.,ประเภทวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม.และประเภทไมโครมาราธอน ระยะทาง 5 กม. สำหรับผู้สมัครที่มีอายุ 70 ปีขึ้น สมัครฟรี (ยกเว้นประเภทไมโครมาราธอน 5 กม.) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ของนครหาดใหญ่ และให้สอดคล้องกับนโยบาย”ไทยแลนด์ 4.0 “เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬา เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างมีศักยภาพ มีเป้าหมายการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวด้านกีฬาที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการบริการมากขึ้น นำรายได้สู่ท้องถิ่น เพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป และเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีผ่านการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยจะมีประชาชนเข้ามาร่วมวิ่งจากประเทศไทย ,มาเลเซีย และสิงคโปร์ กว่า 1,000 คน ปล่อยตัววิ่งจากสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: