ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์. คณาคำนายอำเภอแม่สาย นายไศลยนต์ ศรีสมุทรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย และผู้จัดการศูนย์วิจัยพัฒนาชาน้ำมัน ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน มหัศจรรยาสิบชาติพันธุ์ แม่สาย ครั้งที่ 6

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายประจญ ปรัศญ์สกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์. คณาคำนายอำเภอแม่สาย นายไศลยนต์. ศรีสมุทรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย และผู้จัดการศูนย์วิจัยพัฒนาชาน้ำมัน ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน. มหัศจรรยาสิบชาติพันธุ์ แม่สาย ครั้งที่6. ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10. -15 ธันวาคม 2561. ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันแม่สาย. โดยงานจะมีการประกวดขบวนชาติพันธุ์ที่อลังการทั้งขบวนแห่ชาติพันธุ์ของไทยและเมียนมาร์. การประกวดสาวงามชาติพันธุ์ ทั้งฝั่งไทยและเมียนมาร์. การแสดงสภาพความเป็นอยู่ของวิถีแต่ละชนเผ่าต่างวัฒนธรรมแต่คงอยู่กันด้วยความสมัครสมานสามัคคี อาหารชนเผ่าและอาหารแต่ละชาติพันธุ์ การจำหน่ายสินค้าหลากหลายนาๆชนิด ทั้งสี่ภาค อาหารชนชาติไตจากรัฐฉานและของเมียนมาร์และลาว.

ภูมิพันธ์ หาญขว้าง // ผู้สื่อข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link