กรมการปกครอง ออกจัดระเบียบผู้ค้าของเก่าที่ไม่ได้รับอนุญาตพื้นที่ตลาดจตุจักร

กรมการปกครอง ออกจัดระเบียบผู้ค้าของเก่าที่ไม่ได้รับอนุญาตพื้นที่ตลาดจตุจักร

กรมการปกครอง นำกำลังจับกุมผู้ค้าของเก่าในพื้นที่ตลาดจตุจักร ป้องกันโจรกรรมทรัพย์สินของประชาชนมาขาย เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการมายื่นขอใบอนุญาตค้าของเก่าให้ถูกต้อง

วันนี้ 4 ธ.ค. 2561 เวลา 14.15 น. นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง พร้อมด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบตามที่ประชาชนได้ร้องเรียนว่าพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร ตึกดีดี มอลล์ มีร้านขายของมือสอง ขายของเก่า ค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต

จาการตรวจสอบพบผู้ประกอบกิจการค้าของเก่าที่ไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 4 ราย เป็นร้านขายเพชร ทอง นาฬิกามือสอง และของตกแต่งบ้าน มีที่ตั้งร้านค้าเป็นหลักแหล่งในตึกดีดี มอลล์ ซึ่งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองได้จับกุมผู้ประกอบกิจการค้าของเก่าส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์ เพื่อดำเนินคดี ข้อหาค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต

ผู้อำนวยการส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม กล่าวว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า เพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของผู้อื่นมาขาย หรือการรับซื้อของโจร เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่อาจได้รับผลกระทบจากการซื้อทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด โดยห้ามมิให้ผู้ใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากเป็นกระทำผิดเกี่ยวกับโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผู้ประกอบการค้าของเก่าที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ค้าของเก่า มีหน้าที่จัดทำทะเบียนทรัพย์สิ่งของที่ซื้อขาย โดยหากมีการขายไปให้กับผู้ใด จะต้องมีหลักฐานการซื้อขายให้เจ้าหน้าที่ติดตามได้ว่ามีการรับซื้อและขายไปให้กับผู้ใดเมื่อไหร่ อันเป็นมาตรการป้องกันการรับซื้อของโจรได้เป็นอย่างดี

“สินค้าทุกชนิดที่เป็นของมือสอง หากประสงค์จะประกอบกิจการ ซื้อมาขายไป ที่มีสถานที่ตั้งสำหรับประกอบการชัดเจนแน่นอน ต้องได้รับอนุญาตให้ค้าของเก่าก่อนจึงสามารถประกอบกิจการได้”

ในวันนี้ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองได้พูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ประชาสัมพันธ์ ให้มาขออนุญาตค้าของเก่ากับกรมการปกครองให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากนี้ กรมการปกครองจะออกกวดขันจับกุมผู้ประกอบการค้าของเก่าที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มายังผู้ประกอบการค้าของเก่าทุกประเภท ให้เร่งมายื่นขอใบอนุญาตค้าของเก่าให้ถูกต้อง ในท้องที่กรุงเทพมหานคร สามารถยื่นคำขออนุญาตได้ที่ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง(วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2356-9598 และ 0-2356-9553 ต่างจังหวัดยื่นคำขอได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

#กรมการปกครอง #ค้าของเก่า #ตลาดจตุจักร

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1926759744299390&id=1446627508979285

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ช่องข่าวปกครอง

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link