สระบุรี..โรงไฟฟ้า”กัลฟ์”Gulf อ.หนองแค จ.สระบุรี จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

สระบุรี..โรงไฟฟ้า”กัลฟ์”Gulf อ.หนองแค จ.สระบุรี จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าหนองแค กลุ่มบริษัทกัลฟ์ นำโดย นายชรินทร์ สกุลดาราชาติ ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง นำคณะพนักงานจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะให้น้อยลงและนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยผ่านการร่วมกิจกรรมง่ายๆแต่มีคุณค่า ได้แก่ การประดิษฐ์ถังน้ำต่างๆที่ใช้แล้วและไม่เป็นอันตราย นำมาประกอบสร้างให้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้และทดแทนการซื้อหาที่ต้องสิ้นเปลืองเงินมากขึ้น เช่น ถังขยะรีไซเคิล ทำกระถางปลูกต้นไม้ โดยให้เยาวชนได้ทำกับมือและปลูกต้นไม้มอบให้กับโรงเรียนเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนสวยงามน่าอยู่

ชรินทร์ ฯ กล่าวว่า โรงไฟฟ้าหนองแค กลุ่มบริษัทกัลฟ์ เราระลึกอยู่เสมอว่า ”โรงไฟฟ้าเป็นสมาชิกหนึ่งของชุมชน” เราให้ความสำคัญต่อด้านสิ่งแวดล้อมมาก และ มีนโยบายในการร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมกับชุมชน โดยเฉพาะในปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญยิ่งของสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของขยะมากขึ้นทุกวัน การลดลงของพื้นที่สีเขียว และ ที่สำคัญการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงไฟฟ้าฯจึงนำกิจกรรมด้านการเสริมสร้างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาทำโครงการร่วมกับทางโรงเรียนฯ ซึ่งมุ่งหวังในการเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมที่มีรูปธรรมได้ลงมือทำด้วยตนเองด้วย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะเขาเหล่านี้จะเติบโตเป็นต้นกล้าเยาวชนที่ดีในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการเริ่มที่ตัวเขาเอง นำไปใช้ที่บ้าน โรงเรียน และ จะสามารถขยายต่อไปในชุมชนในอนาคตได้ เราเชื่อว่าหากทุกคนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจะทำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรวมมีคุณภาพที่ดีขึ้นและน่าอยู่ต่อไป

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ
โทร..0654348988

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link