ตำรวจมุกดาหารร่วมกับฝีมือแรงงานจิตอาสาตัดผมฟรีทำดีเพื่อพ่อ

ตำรวจมุกดาหารร่วมกับฝีมือแรงงาน จิตอาสาตัดผมฟรี ทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 พล.ต.ต .อรรคพงศ์ พิมลศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา ตัดผมฟรี ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 โดยมี นางพรศิวลักษณ์ ผิวสะอาด ผู้อำนายการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการตำรวจในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียนโรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ จำนวน 200 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการจิตอาสา ตัดผมฟรี ทำดีเพื่อพ่อ จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ได้ออกบริการตัดผมให้กับนักเรียน ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนเป็นจิตอาสาตามนโยบาย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และเป็นการฝึกทักษะ ความชำนาญให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ซึ่งได้ผ่านการอบรมทักษะฝีมือ สาขาการแต่งผมสุภาพบุรุษ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

นางพรศิวลักษณ์ ผิวสะอาด ผู้อำนายการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรช่างตัดผมแก่ข้าราชการตำรวจ ตามข้อสั่งการของ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการฝึกประกอบอาชีพเสริม มีร้านตัดผม หรือการตั้งร้านตัดผมในบริเวณหน่วยงานตำรวจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จากผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จึงได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ตัดผมฟรี ทำดีเพื่อพ่อ โดยร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดจนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพ อันเป็นการลดภาระทางครอบครัวอีกทางหนึ่งให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link