สาธุ อนุโมทามิ ยื่นหนังสือแก่ กกต.ขอ เลื่อนเลือกตั้ง

สาธุ อนุโมทามิ ยื่นหนังสือแก่ กกต.ขอ เลื่อนเลือกตั้ง

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 – 14.00น.
ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสาธุ อนุโมทามิ เลขาธิการสหพรรคการเมืองไทย เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงประธานกกต. เพื่อขอให้กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. เป็นวันที่ 5 พ.ค. 62 โดยมีนายสมเกียรติ คงดี ผู้อำนวยการสำนักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้รับหนังสือ
นายสาธุ กล่าวว่า พรรคต้องการให้ กกต.กำหนดให้ประเด็นขอเลื่อนเลือกตั้งเป็นวันที่ 5 พ.ค. 62 เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องนำมาหารือร่วมกันระหว่าง คสช. รัฐบาล กกต. และพรรคการเมือง ในการประชุมวันที่ 7 ธ.ค. นี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายหาข้อยุติร่วมกันและเตรียมการให้สอดคล้องกับการเลือกตั้ง

ต้องยอมรับว่าพรรคการเมืองบางพรรคยังไม่มีความพร้อม คำสั่ง คสช.ที่ออกมายังมีความสับสน

แม้แต่ กกต.เองก็ยังไม่มีความพร้อมในการจัดระบบรองรับการเลือกตั้ง เช่น ระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง หากเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจะทำให้ทุกฝ่ายมีความพร้อม การเลือกตั้งในวันที่ 24 ก.พ. 62 ยังเป็นปัญหา ซึ่งตนพร้อมจะชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: