ราชบุรี  – ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง ในสถานศึกษา

ราชบุรี – ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง ในสถานศึกษา

ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีตัวตนจริง ในสถานศึกษาต่างๆทุกพื้นที่ในเขต 8 จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ระบบข้อมูลรายบุคคลมีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง

วันที่ 5 ธ.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. นาย สุรินทร์ สำลี ผอ.โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นประธานในการตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยมีนายวินัย พุ่มบุญทริก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ดร.เกษม อุ่นมณีรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อ พิทยาคม พร้อมคณะครูให้การต้อนรับในการตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ขึ้นทะเบียนไว้และมีตัวตนจริง โดยมีนักเรียนในบัญชี 622 คน ลากิจและป่วยจำนวน 10 คน ด้วยเป็นเหตุจำเป็น คณะกรรมการจึงบันทึกและตรวจนับตามจำนวนที่ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้อย่างถูกต้อง ตามแนวนโยบายการตรวจสอบการรายงานข้อมูล การมีตัวตนจริง ของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กฎกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง

ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 และได้ประมวลผลข้อมูลรายบุคคล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 และวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 จากระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของข้อมูลจากรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก พบว่า ข้อมูลที่หน่วยงานจัดส่ง มีรายชื่อของนักเรียนรายเดียวกันซ้ำซ้อนอยู่ในหลายสถานศึกษาและหลายสังกัด เพื่อให้ระบบข้อมูลรายบุคคลมีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง จึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อสรุปข้อมูลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ทราบ

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link