เขตพระนคร ! นายพงศธร ศิริธรรม “ผู้อำนวยการเขตพระนคร” มอบหมายให้ นายอภิชาต แสนมาโนช “หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ” มอบหมายภารกิจแก่เจ้าหน้าที่เนื่องในงาน “ปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก” 9 ธ.ค. 61 ณ.สำนักงานเขตพระนคร กทม.ฯ

เขตพระนคร ! นายพงศธร ศิริธรรม “ผู้อำนวยการเขตพระนคร” มอบหมายให้ นายอภิชาต แสนมาโนช “หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ” มอบหมายภารกิจแก่เจ้าหน้าที่เนื่องในงาน “ปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก” 9 ธ.ค. 61 ณ.สำนักงานเขตพระนคร กทม.ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 17:00 น. นายพงศธร ศิริธรรม “ผู้อำนวยการเขตพระนคร” มอบหมายให้ นายอภิชาต แสนมาโนช “หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ” เป็นตัวเเทนมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร เนื่องในงานปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในวัน ที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ.สำนักงานเขตพระนคร กทม.ฯ

เบื้องต้นในวันนี้มี นายคณิต ชุมช่วย “หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ” จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ “เขตนคร51,52,53,511,512,513,515,516,518,532” นำเข้าแถวเช็คกำลังพลก่อนที่จะมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจในชุดจุดต่างๆๆ โดยให้เน้นการปฎิบัติงานให้สนองตามนโยบาย พล.ต.อ.อัศวิน. ขวัญเมือง (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ในเรื่อง พรบ. การรักษาความสะอาด เเละ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ( NOW ทำจริง เห็นผลจริง ) …
—————–
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสมาคมตำรวจ” รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: