ราชบุรี – นายกสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณระดับนานาชาติ

นายกสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี เข้ารับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณระดับนานชาติ องค์กร ค้านบุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทสื่อสารมวลชน รางวัล”Naga Awards” ครั้งที่ 1

วันที่ 8 ธ.ค.61 ช่วงเวลา 14.00 น. ที่โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายถวิล ลิ้มคุณธรรมโม นายกสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี ผู้สื่อช่อง 3 และหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ ประจำจังหวัดราชบุรี ได้เข้ารับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณระดับนานชาติ องค์กร ค้านบุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทสื่อสารมวลชน รางวัล”Naga Awards” ครั้งที่ 1 จาก พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย ราชองครักษ์พิเศษ ซึ่งมีบุคคลสำคัญระดับประเทศ จากหลายประเทศ เข้าร่วมรับรางวัลครั้งนี้ โดยการคัดกรองจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับประเทศ ทางด้านสื่อมวลชนได้ผ่านการดัดกรองจาก ดร.สาโรจน์ ดาราสมาน นายกสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ (ประเทศไทย และพลเอก สมโภชน์ นนทชัย นายกสภาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมคณะเป็นผู้คัดกรองผู้มีความเหมาะสมจริงๆ ในการเข้ารับรางวัลโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณระดับนานชาติ องค์กร ค้านบุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทสื่อสารมวลชน รางวัล”Naga Awards” ในครั้งนี้

ทั้งนี้เนื่องจากด้วยสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประเทศไทย, สภาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, สภาศาสนสัมพันธ์โลก และอีกหลายภาคีเครือข่าย ได้ร่วมใจจัดงานมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณระดับนานาชาติ องค์กร บุคคล ต้นแบบดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2561 รางวัล”Naga Awards” ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติ อง์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ข้าราชการ นักธุจกิจ บุคคล ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากทุกสาขาอาชีพ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมทั้งระดับประเทศชาติ และนานาชาติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้มีกำลังใจในการสร้างคุณงามความดีสืบไป อีกทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณ เชิงชูเกียรติในการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมทั้งระดับประเทศชาติ และนานาชาติ โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์อีกด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: