ผบช.สตม.ย้ำชัด จัดสอบภาษาอังกฤษ ตม.โปร่งใสไม่โกง!!

ผบช.สตม.ย้ำชัด
จัดสอบภาษาอังกฤษ ตม.โปร่งใสไม่โกง!!
วันนี้ 8 ธันวาคม 2561
เวลา 09:00 น.
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม.ได้เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ครั้งที่ 4/2560
ณมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การจัดสอบในครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ที่อนุมัติให้แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเฉพาะระดับตำแหน่งผู้กำกับลงมาต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดโดยในการทดสอบจะมีการทั้งการฟัง การอ่านและ การสนทนา ซึ่งเป็นทักษะที่ข้าราชการตำรวจสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องใช้ในการปฏิบัติงานจริง และเพื่อให้ได้ข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
ี่โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศที่ได้มาตรฐาน มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงและบุคคลทั่วไป มาเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้ และยังได้เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์กับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการจัดสอบมีความโปร่งใส เชื่อถือได้ ปราศจากซึ่งเส้นสายอย่างแน่นอน โดยในครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 5,789 คน โดยผู้ผ่านการทดสอบ ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.immigration.go.th

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ๚
ยังกล่าวถึง กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อโซเชียลของประเทศจีนว่า ตม.ไทยไม่อนุญาตให้ชาวจีนจากมณฑลกวางสีเดินทางเข้าประเทศนั้น
ขอเรียนว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ในส่วนของคนจีนภาพรวมทั้งหมด เรามีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีอยู่แล้ว แต่เราเพิ่มมาตรการตรวจสอบคัดกรองเข้ามาเพื่ออะไร ถ้าเข้ามาเพื่อท่องเที่ยว ต้องมีวันมา วันกับสถานที่พัก เป็นต้น ไม่ใช่ปฏิเสธการเข้าเมือง แต่เป็นมาตรการคัดกรองที่ทุกประเทศมีเหมือนกันหมด ดังนั้น
คนจีนทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศ จะได้รับความสุขสบายยิ่ง และเนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลสำคัญของประเทศ และกำลังจะเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ ซึ่งจะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในฐานะหน่วยงานที่เปรียบเสมือนประตูสู่ประเทศไทย จึงต้องคัดกรองไม่ให้คนไม่ดีเดินทางเข้ามาก่ออาชญากรรม
แต่ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ดีก็จะได้รับการบริการด้วยความเต็มใจและมีความเป็นสากล

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: