*บอสอานนท์*ประธานใหญ่จุดธูปเทียนมงคล ร่วมพลังความศรัทธาสายบุญ ผ้าป่ามหากุศลฯถวายพระแก้ว – นาคราช ทั้ง 4 *ปู่ศรีสุทโธ-ย่าศรีปทุมมา*พญาศรีศัตตนาคราช-พญาแสนสิริจันทรานาคราช และ อุโบสถฯ วัดสว่างอารมณ์ บ.ดอนกระเล็น ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร..

พลังศรัทธาสายบุญ-สายนาคราช ร่วมบุญผ้าป่ามหากุศลฯ ถวายพระแก้วมรกต -องค์ปู่ศรีสุทโธ-องค์ย่าศรีปทุมมา*องค์พญาศรีศัตตนาคราช~องค์พญาแสนสิริจันทรานาคราช ๛ และ สมทบสร้างอุโบสถฯ ณ.วัดสว่าง อารมณ์ บ.ดอนกระเล็น ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร..

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 61 เวลา 08.59 น. ณ.บริเวณลานประกอบพิธีกรรมบวงสรวง โดยมี โหราฯทนง เทพศรียันตรา ผู้ประกอบ พิธีกรรม และ โหราฯ จิรวดี โอมคเณศนาคินทร์ ซึ่งมีท่าน พระครูสกล จันโทภาส เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ประธานจุดธูปเทียนเบิกฤกษ์, คุณอานนท์ แก้วมโนรมย์ เจ้าของ/ผู้ก่อตั้งพิพิธ ภัณฑ์เทพศรียันตรา ประธานใหญ่ จุดธูปเทียน เบิกชัย และ คณะเจ้าภาพสายบุญ ตามลำดับ,นายญาณะ มหานามะญาณ เจ้าภาพถวาย*องค์พญาศรีศัตตนาคราช*(50,000 บาท)จุดธูปเทียนนพเคราะห์-เบิกแม่บายศรี, นางสาวมนัสนันท์ หัตถดล เจ้าภาพถวาย องค์พญาแสนสิริจันทรานาคราช (70,000 บาท)จุดธูปเทียน นพเคราะห์-เบิกแม่บาย ศรี ,คุณพรชัย แซ่ลี้(ไซจุ่งบุตร)จุดธูปเทียนนพเคราะห์-เปิดแม่บายศรี,คุณรภัสกุล สุรศักย์ เจ้าภาพถวายพระแก้วมรกต ทรงเครื่อง 5 องค์ (25,000 บาท),คุณรจนา ตระกูลเพชรงาม และ คุณศุภิสรา จันทร์สุริยวงศ์ เจ้าภาพอันเชิญ องค์ปู่-ย่า จากกรุงเทพฯ สู่วัดสว่างอารมณ์ สกลนคร จุดธูปเทียนนพเคราะห์-เบิกแม่บายศรี, คุณภูพัชร ภู่ทอง เจ้าภาพในการบันทึกเทปรายการ @Time ช่อง 5 จุดธูปเทียนนพเคราะห์-เบิกแม่บายศรี ,คุณสมพงษ์ ไกรธีรางกูร(โอเลี้ยง คนหัวหมอ) ศิลปินดาราตลกจุดธูปเทียนนพเคราะห์-เบิกแม่บายศรี,และ คุณสุภาพร แพบัว จุดธูปเทียนนพเคราะห์-เบิกแม่บายศรี

ทั้งนี้กระผม โหราฯทนง เทพศรียันตรา ต้องขอกราบอนุโมทนากับผลบุญนี้ และ ขอบคุณยิ่ง กับ คณะเจ้าภาพ จากกรุงเทพฯ ร่วมถึงชาวบ้านดอนกระเล็นทุกท่าน จึงทำให้งานบุญที่ใหญ่ยิ่งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ยอดบุญในการสร้างพระถวาย 5 องค์ เป็นเงิน 25,000 บาท-สร้างนาคราชถวาย 4 องค์ 256,000 บาท และ สมทบสร้างอุโบสถ 89,484 บาท รวมทั้งสิ้น 370,484 บาท ครับ

ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: