มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ในโครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561″

วันนี้(11 ธ.ค.61)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ในโครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561″

นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ
ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด ใน อ.ยางตลาด และ อ.เมือง
ได้มีผู้ประสบภัย 2 อำเภอมารับการสงเคราะห์
พร้อม มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1หลัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในจังหวัดฯ
บริเวณหน้า รพ.ยางตลาด อ.ยางตลาด(คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ครั้งนี้ 700,000บาท เจ็ดแสนบาทถ้วน)

โดยมีคุณภพนิพิฐ ศรีวรารักษ์ ประธานมูลนิธิญ พร้อมคณะกรรมการฯ และ หน่วยงานราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้.
(เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่ จ.ร้อยเอ็ด ในวันพรุ่งนี้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: