อบจ.ปราจีนจัดกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

ปราจีนบุรี วันนี้เวลา 09.30 น อบจ.ปราจีนจัดกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนยบุรี จัดกิจกรรม ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ตามรอยพ่อ รวมทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พ่อมีต่อปวงชนชาวไทย
ที่ ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองเริง ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี องค์การบริหารส่สวนจังหวัดปราจีนบุรี โดย ดร.บังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ โดยมี ผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาองค์การ่บิหารส่วนจังหวัด คณะครูและนักเรียนในสังกัด กำนันผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรในพื้นที่ ร่วมกันเกี่ยวข้าวซึ่งปลูกในวันแม่ประจำปี 2561 โดยมีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอประจันตคาม ให้เกียรติร่วมงานและร่วมเปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าวร่วมกับ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ก่อนที่จะนำข้าวที่เกี่ยวได้ทั้งหมดในวันนี้ไปนวดและเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในการปลูกปีต่อไป โดยส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่นำไปทำเป็นข้าวปลูกซึ่งเป็นข้าวมหามงคลที่ปลูกและเกี่ยวขึ้นในวันมหามงคลและด้วยสำนึกของความจงรักภักดี ที่สมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดุบลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาท ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา
ขณะที ดร.บังอร วิลาวัลย์ นายก อบจ.กล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการรำลึกถึงพ่อ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการกว่า 4000 โครงการเพื่อพสกนิกรของพระองค์ อีกทั้งเพื่อเป็นการเจริญรอยตามพ่อที่ได้ทรงวางแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้ ซึ่งทาง อบจ.จะจัดกิจกรรมเพื่อพ่อให้คงไว้ตราบนิรันดร์
เช่นเดียวกับ นายชวนินทร์ วงศ์สถิตย์จริกาล นายอำเภอประจันตคาม กล่าวว่าการจัดโครงการ ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ของ อบจ.ปราจีนบุรี เป็นการปลูกฝังแนวพระร่าชดำริของพ่อและส่งเสริมให้เยาวชนนำเอาไปเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคต

เรื่องจริงผ่านเลนประจำจังหวัดปราจีนบุรี/// ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: