ราชบุรี  – พล.พัฒน 1 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ราชบุรี – พล.พัฒน 1 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กองพลพัฒนาที่ 1 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีกำลังพลและหน่วยขึ้นตรงของกองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 112 คน รวม

วันนี้ 13 ธ.ค.61) ที่แหล่งชุมนุมนายทหาร ค่ายศรีสุริยวงศ์ กองพลพัฒนาที่ 1 อ.เมือง จ.ราชบุรี พันเอก สมจิตร คำประพันธ์ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 พร้อมด้วยคณะนายทหารของกองพลพัฒนาที่ 1 เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการบริจาคโลหิต ของกำลังพล และหน่วยขึ้นตรงของกองพลพัฒนาที่ 1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมกับ เหล่ากาชาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี สภากาชาดไทย ได้จัดเจ้าหน้าที่มาค่อยอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพล และหน่วยขึ้นตรงของกอฃพลพัฒนาที่ 1 ที่มีความประสงค์ในการบริจาคโลหิต

ทั้งนี้รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ตลอดจนคณะนายทหารของกองพลพัฒนาที่ 1 ได้ร่วมให้กำลังใจกับกำลังพล และหน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารช่าง ที่ร่วมใจบริจาคโลหิตให้เหล่ากาดชาด จังหวัดราชบุรี ซึ่งในเวลาต่อมารองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 พร้อมคณะ ได้ร่วมกันมอบโลหิตที่ได้รับบริจาคจากกำลังพล จำนวน 44,800 cc. มอบให้กับเหล่ากาดชาด จังหวัดราชบุรี อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิต ดังกล่าวกองพลพัฒนาที่ 1 ได้จัดเป็นประจำเพื่อเป็นการอำนวยค้านสาธารณประโยชน์ที่ทหารพึ่งปฏิบัติ เสียสละ เพื่อส่วนร่วม และประชาชน และอีกทั้งวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งรัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย สธิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรทั่วพื้นแผ่นดิน กองพลพัฒนาที่ 1 จึงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตดังกล่าวขึ้นมา โดยตั้งเป้าโลหิตในการบริจาคเป็นจำนวน 44,800 cc. เพื่อมอบให้กับเหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปไว้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด และผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ หรือตลอดจนโรคที่เกี่ยวกับโลหิต ต่อไป

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: