ราชบุรี  – อ.จอมบึง บวงสรวงปักธงชมพูยอดเขาจอมพลเตรียมจัดงานสักการะ ร.5

ราชบุรี – อ.จอมบึง บวงสรวงปักธงชมพูยอดเขาจอมพลเตรียมจัดงานสักการะ ร.5

นายอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี จัดพิธีบวงสรวงนำธงสีชมพูขึ้นปักบนยอดเขาจอมพล เตรียมงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ระหว่างวันที่ 13 – 22 ธันวาคม บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ มีไฮไลท์ ปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล เลี้ยงโต๊ะจีนลิง อุ้มลิงขึ้นถ้ำ จำหน่ายสินค้าแปรรูปและผลิตภัณฑ์มากมาย

วันที่ 13 ธ.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า… นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณเขาถ้ำจอมพล อ.จอมบึง มีนายประดุง จิตระออน หัวหน้าส่วนรุกขชาติถ้ำจอมพล ร่วมกับเทศบาล และ อบต.จอมบึง นายสมาน พรหมน้อย ผู้ใหญ่บ้านที่ 3 ร่วมถึงเจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติ และชาวบ้านเข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลในการนำธงสีชมพูขึ้นไปปักบนยอดเขา เป็นเก้าแรกของการเตรียมจัดงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สืบสานงานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 13 – 22 ธันวาคม บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง

ทั้งนี้นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึง เปิดเผยว่า.. ปีนี้เป็นปีที่ 15 ของการจัดงานที่ชาวจอมบึงทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดขึ้น ในอดีตพระองค์เคยเสด็จประพาสต้นที่ อ.จอมบึงรวม 2 ครั้ง ถือเป็นสิริมงคลแก่ชาวจอมบึงเป็นอย่างยิ่ง ครั้งแรกเมื่อ 148 ปี ครั้งที่ 2 ประมาณ 126 ปีล่วงมาแล้ว พระองค์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ๑๑๔ บริเวณหน้าปากถ้ำจอมพลด้วย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดถ้ำอีกครั้ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ก็ได้เคยเสด็จมาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและได้เสด็จมาที่ถ้ำจอมพลแห่งนี้ด้วย วันนี้คนจอมบึงได้สืบสานเทิดทูนในความเป็นสถาบันร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติระลึกถึงพระองค์ สืบสานงานประเพณีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและของดี อ.จอมบึง ภายในงานมีพิธีสักการะบูชา รัชกาลที่ 5 พร้อมนำของดีของเด่นมาแสดงโชว์อวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่น กีฬาต่าง ๆ

อย่างวันนี้ได้จัดพิธีสักการะขอพรเพื่อเปิดถ้ำบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนการจัดงานจะเริ่มขึ้น พร้อมจะต้องนำธงสีชมพูที่มีพระบรมรูปของพระองค์ขึ้นเขาไปปักบนยอดเขาเป็นสัญลักษณ์ มีระยะทาง กว่า 300 เมตร เป็นทางคดเคี้ยวและลาดชันบนเขาสูงมีหินขรุขระและยังเป็นที่อาศัยของฝูงลิงนับพันตัว โดยรอบมองทิวทัศน์ที่สวยงาม

ส่วนวันที่ 19 ธันวาคม ช่วงเช้าจะเป็นพิธีบวงสรวงสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ที่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง ส่วนช่วงเย็นจะมีการจัดขบวนแห่ของชาวบ้าน 6 ตำบล 90 หมู่บ้าน พร้อมทุกภาคส่วนจะมาในชุดไทยย้อนยุคโบราณที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ความยาวของขบวน 2-3 กิโลเมตร สื่อสารความเป็นอัตลักษณ์ของชาวจอมบึงที่มีชาติพันธุ์ต่างๆมาตั้งรกรากอาศัยอยู่ ก็จะนำมาแต่งกายร่วมเดินขบวนแห่พระบรมรูปจำลองของรัชกาลที่ 5 อย่างยิ่งใหญ่ ในงานจะมีไฮไลท์การจัดงานที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การประกวดวานรจงรักภักดี การประกวดผ้าตีนจก การจัดเลี้ยงโต๊ะจีนลิง การอุ้มลิงขึ้นเขาจอมพลจะเป็นอย่างไรต้องมาคอยดูกัน ( อุ้มลิงคือใช้ผู้ชายอุ้มผู้หญิง ) นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกินกล้วย และการจำหน่ายสินค้าแปรรูป และผลิตภัณฑ์อีกมากมาย อยากจัดงานให้ทุกคนมีความสุข แก่นแท้ของการจัดงานคือประชาชนได้ความสุข มีรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนำสินค้ามาจำหน่ายสร้างรายได้ในครัวเรือนเกิดขึ้น

สำหรับประวัติความเป็นมานั้น เมื่อวันที่ 19 – 21 ธค. พ.ศ. 2438 หรือรัตนโกสินทร์ศก 114 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประทับแรมที่ตำบลจอมบึง 3 วัน 3 คืน และในการเสด็จประพาสดังกล่าว พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวอำเภอจอมบึงรวม 4 ประการ คือ ทรงพระราชทานนามถ้ำมุจลินทร์ในเขากลางเมือง ให้ใหม่ว่า”ถ้ำจอมพล” ทรงจารึกพระบรมมหานาภิไธยย่อ จปร. 114 ไว้ที่ปากถ้ำจอมพล ทรงพระราชทานนามท้องทุ่งชาตรีให้ใหม่วา “ทุ่งจอมบึง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯยกฐานะตำบลจอมบึงขึ้นเป็นกิ่งอำเภอจอมบึง ตราบมาจนปัจจุบันนี้

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: