อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อม บริเวณทางแยกบนสาย อด.1076 จ.อุดรธานี ก่อนดำเนินการก่อสร้างถนนทางเข้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อม บริเวณทางแยกบนสาย อด.1076 จ.อุดรธานี ก่อนดำเนินการก่อสร้างถนนทางเข้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วย นายสมสมัย แก้วบุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 ลงพื้นที่ดูความพร้อมบนทางหลวงชนบทสาย อด.1076 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านหลุบหวาย ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บริเวณทางแยกถนนทางเข้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ซึ่งในอนาคตจะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 – พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัญโน) ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีระยะทาง 7.471 กิโลเมตร ปัจจุบันโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างการออกแบบและประมาณราคา โดยจะขอตั้งงบประมาณในปี 2563 ซึ่งจะเป็นงบผูกพัน 3 ปี 2563-2565

ในการนี้ มีนายเรืองเดช ประวัตรวโรดม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี และคณะ นำลงพื้นที่ พร้อมอธิบายรายละเอียด

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: