สระบุรี.. กัลฟ์ จัดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ

สระบุรี.. กัลฟ์ จัดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ
ประมง สระบุรี อำเภอหนองแซง อบต.หนองกบ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ โรงไฟฟ้าหนองแซง (Gulf)“จัดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดสระบุรี”
วันที่ 16 ธ.ค.61 สำนักงานประมง จ.สระบุรี อำเภอหนองแซง อบต.หนองกบ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และโรงไฟฟ้าหนองแซง (บริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด) จัดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดสระบุรี โดยมี นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว นายอำเภอหนองแซง จ.สระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ลำห้วยบ่า หมู่ ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี กิจกรรมหลักได้แก่ การดูแลรักษาแม่น้ำคูคลองการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำสายที่หลากหลายลงสู่แหล่งน้ำเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและการขยายพันธุ์มากขึ้น ซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน รณรงค์ให้ชุมชนท้องถิ่นให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาแหล่งน้ำ และร่วมมือกันในการฟื้นฟูให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร และ รักษาระบบนิเวศน์ในเกิดความสมดุลอุดมสมบูรณ์ มีการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนที่สมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: