ผู้ว่าภูเก็ต สั่งเร่งตรวจสอบคราบน้ำมันบริเวณ อ่าวตั้งเข็น

ผู้ว่าภูเก็ต สั่งเร่งตรวจสอบคราบน้ำมันบริเวณ อ่าวตั้งเข็น ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เบื้องต้นวางทุ่นกันแนวน้ำมันไม่ให้ออกไปในวงกว้างพร้อมบูรณาการเจ้าหน้าที่และกำลังพลทัพเรือภาคที่ 3 ช่วยกันตักคราบน้ำมันบริเวณชายหาด คาดรู้ผลภายใน 2 วัน

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย
พลเรือตรีเทิดเกียรติ อ่อนเมือง รองผอ. รมน.จังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเดินทางไปตรวจสอบ กรณี พบคราบน้ำมัน เครื่องยนต์ไม่ทราบที่มา บริเวณ อ่าวตังเข็น ตำบลวิชิต อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ,นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และนาย กรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต รายงานข้อมูลสถานการณ์

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในช่วงเวลา 07.30 น. วันนี้ (16 ธันวาคม 2561) ได้รับรายงานจากสถานประกอบการในพื้นที่อ่าวตังเข็นว่าพบคราบน้ำมันในทะเล และถูกคลื่นซัดมาบนชายฝั่งระยะทาง 315 เมตร โดยเมื่อทราบข่าวทางจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลวิชิตร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา เบื้องต้นเทศบาลตำบลวิชิตร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันวางทุ่นเพื่อกัน แนวเขตคราบน้ำมันไม่ให้กระจายไปในวงกว้าง จากนั้นเจ้าหน้าที่และกำลังพลจากทัพเรือภาคที่ 3 นำเครื่องมือมาช่วยกันตักคราบน้ำมันที่อยู่บนหาดทรายออกไป และเร่งฟื้นฟู ชายหาดและน้ำทะเลโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตพืชและสัตว์น้ำ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถนำเครื่องจักรกลหนักลงมาดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันได้จึงต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยกันตักและกวาดคราบน้ำมันออกไป คาดจะรู้ผลภายใน 2 วัน

โอกาสเดียวกันนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบตัวอย่างน้ำในพื้นที่พบว่าน้ำในที่เกิดเหตุยังคงมีสภาพปกติไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนของคราบน้ำมันที่พบเจ้าหน้าที่ได้นำไปตรวจสอบว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อที่จะได้ใช้เป็นฐานข้อมูลว่าเป็นน้ำมันดังกล่าวใช้ในเรือประเภทใดเพื่อที่จะสืบเสาะไปยังเรือที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดคราบน้ำมันในครั้งนี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: