“ศปอส.ตร. จับมือ กสทช. ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สกัดกั้นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์”

“ศปอส.ตร. จับมือ กสทช. ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สกัดกั้นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์”

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ได้ประชุมการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561
โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ,
พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , พล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว , พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในฐานะรองผู้อำนวยการ ศปอส.ตร. และ พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง
ผู้บังคับการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในฐานะเลขานุการ ศปอส.ตร. พร้อมคณะ ร่วมหารือกับ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผอ.สำนักกำกับดูแลกิจการ โทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
จากการประชุมพบว่าสถานการณ์การละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีแนวโน้มดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงาน ปปง.และ กสทช. ดำเนินการปราบปรามการจำหน่ายสินค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรตามตลาดหัวเมืองใหญ่ในแต่ละพื้นที่ แต่ยังพบว่ายังมีการลักลอบจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดสิทธิบัตรทางออนไลน์ จึงได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมโดยดำเนินการในส่วนของความผิดโดยการนำกฎหมาย พรบ.ยึดทรัพย์มาดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ให้การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความผิดมูลฐานอาญาฟอกเงินทั้งสิ้น ถือเป็นมิติใหม่ของประเทศไทยที่มีการนำกฎหมายมาบังคับใช้กับผู้กระทำความผิดที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาละเมิดสิทธิบัตร
ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และความผิดอื่นๆ ที่กระทำในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับทาง กสทช. จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และระงับการเผยแพร่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำความผิดอื่นๆทางออนไลน์ Center of Operational Policing for Thailand against Intellectual Property Violations and Crimes on the internet Suppression (COPTICS)” เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวกในการส่งข้อมูลการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์และการละเมิดสิทธิบัตร เพื่อสามารถปิดกั้นสกัดกั้นการละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดสิทธิบัตรได้อย่างทันท่วงที แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีมาตรการที่จะดำเนินการในเรื่องของการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรทางออนไลน์อย่างรวดเร็ว โดยจะเจ้าหน้าที่ตำรวจของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสาระสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวจำนวน 3 นาย โดยแบ่งเป็นพนักงานสอบสวนเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและไอทีมาประจำ โดยจะทำการเปิดศูนย์ดังกล่าวใน วันอังคารที่18 ธ.ค.61
เวลา10.00 น.
สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการนั้น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และระงับการเผยแพร่การละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา และการกระทำความผิดอื่นๆทางออนไลน์ จะรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งทันทีที่ทางพนักงานสอบสวนที่ประจำศูนย์ดังกล่าวรับเรื่องราวร้องทุกข์ จะทำการประมวลเรื่องราวว่าเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ จากนั้นก็จะเสนอมาที่ กสทช. เพื่อให้เลขาธิการ กสทช. พิจารณา สั่งการในการปิดกั้นทางออนไลน์ต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าว
พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก
สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.
ทีมข่าวเรื่องจริงผานเลนส์รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link